Bouwstenen voor je geloof

Toerusting voor gemeenteleden en voor alle mensen die willen groeten in hun geestelijk leven

 

Vanaf september 2018 wordt in Zwijndrecht de cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ georganiseerd door vier PKN-predikanten. Dat zijn ds. Leo van der Eijk, ds. Eric Matser, ds. Steven Kafoe en ds. Arie Mol. Het cursusmateriaal is ontwikkeld c.q. uitgegeven door het Evangelisch College in samenwerking met de stichting Bouwstenen voor je leven.

 

De cursus is bedoeld voor u persoonlijk.

Vindt u het ook zo lastig om uw geloof onder woorden te brengen? ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het Christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn tijdens de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over het gebed, geloofszekerheid, de Bijbel vroeger en nu, de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel, het werk van de heilige Geest, over de betekenis van Jezus, ons persoonlijke getuigenis, de gemeente, God dienen met de gaven die je hebt, etc.

 

Naast het onderwijs van de docent zijn er individuele groepsopdrachten en onderlinge gesprekken en er wordt gebruik gemaakt van PowerPoint presentaties en filmfragmenten. Hierdoor worden het afwisselende, interactieve bijeenkomsten die blijven boeien voor jong en voor oud. Iedereen met interesse kan deelnemen.

Theologische bagage is niet nodig, het gaat niet om theologische vorming of dogma’s, maar om persoonlijke vorming en (her)ontdekken van je eigen geloof. De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten te Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag.

 

Praktische informatie

  • De cursus duurt twee jaar en omvat 2 x 16 lessen (bouwstenen).
  • De kosten voor de fraaie cursusmap bedragen € 40,-, ook voor het tweede jaar is er een map.
  • Na het eerste jaar beslis je of je doorgaat met het tweede jaar.
  • Meldt u vrijblijvend aan als geinteresseerde, u ontvangt dan een uitnodiging voor een orientatieavond.
  • Mail uw naam, adres en telefoonnummer naar leovdeijk@gmail.comv.v. ‘bouwstenen’ of bel 0612378086.