Vespers in de veertigdagentijd – vanaf 26 februari 19.30 De Ark

Op 26 februari, op “Aswoensdag” begint de Tijd voor Pasen. Vanaf die dag kunnen we 7 weken lang op de woensdagavonden voor een half uur bij elkaar komen in De Ark voor een vesper: een korte dienst van liede-ren, een lezing en gebeden. Die avonden bieden een waardevol moment van bezinning en gemeenschap midden in de week. Dat kan ons helpen om de nabijheid van God te ervaren en om open te bloeien! De ves-pers beginnen om 19.30 uur en duren een half uur. Namens De Ark gaat ds. Piet van Veldhuizen voor, na-mens De Open Hof Gerrit Rijkens en ds. Emőke van Bolhuis. De data zijn 26 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 en 8 april. U bent van harte welkom!


Geloven thuis

Wat geef je je kind mee, qua geloof
en wat liever níet? Op school
wordt er misschien iets aan gedaan
en je komt af en toe in de kerk,
maar wat kun je thuis?

Als ouder wil je dat je kind iets
weet van de verhalen en rituelen
van het christelijk geloof. Die zijn
waardevol op hun levensweg.
Je wilt dat ze in vrijheid kunnen
kiezen, later, maar dan moeten ze er wel wat van meekrijgen.
Op een manier die past bij jullie gezin.

Wij, de commissie Vorming en Toerusting van De Open Hof, zijn van plan
een cursus (3 avonden/ dagdelen) over geloofsopvoeding te organiseren.

We nodigen een deskundige, ds. Marloes Meijer, uit en gaan met elkaar in
gesprek.Hoe doen andere ouders het? Wat zijn hun ideeën? Wat wil je
eigenlijk doorgeven, wat geloof je zelf?

Hebben jullie hier belangstelling voor, geef dat dan door aan Jacqueline
Meijer. Alleen bij voldoende belangstelling kan de cursus doorgaan, dus
meld je tijdig aan.

Na aanmelding volgt concrete informatie en bepalen we in overleg de data.
Er zal een bijdrage van 5 euro per bijeenkomst gevraagd worden.

Jacqueline Meijer
E-mail: meijer.jacqueline@gmail.com
Telefoon: 06 13377490


Prijzen loterij kerstmarkt

De prijzen vallen op de volgende lotnummers in 2019.
Prijs lotnummer omschrijving prijs
1e prijs 2094 rondvlucht
2e prijs 1522 3 mnden Fysio.Amb.
3e prijs 1164 Alloygator van Gorp
4e prijs 524 Paradijshoeve
5e prijs 979 Oogwereld de Groot
6e prijs 1050 Oogwereld de Groot
7e prijs 1185  € 100,– Verschoor
8e prijs 432 € 100,– Sign Power
9e prijs 324 Morgana
10e prijs 1883  € 50,– Smit mode
11e prijs 245 € 45,– Heeren van Amb
12e prijs 1396 1 uur bowlen
13e prijs 695 1 uur bowlen
14e prijs 1843 € 25,– Willem Boon
15e prijs 93 € 25,– Willem Boon
16e prijs 850 airco Sparreboom auto
17e prijs 2039 Pieter van Dongen
18e prijs 518 Van Pelt kappers
19e prijs 1154 Van Pelt kappers
20e prijs 1146 PONS
21e prijs 1500 € 20,– KING kleding
22e prijs 834 € 20,– KING kleding
23e prijs 1716 Oosthoek
24e prijs 1409 Oosthoek
25e prijs 1915 Oosthoek
26e prijs 460 1 uur bowlen
27e prijs 737 1 uur bowlen
28e prijs 705 My skin en feet
29e prijs 2022 1 uur bowlen
30e prijs 698 1 uur bowlen
31e prijs 901 Fruit/groente De Koning
32e prijs 1675 miniconsult
33e prijs 1904 schapenwolvet
34e prijs 2195 Bella Milano
35e prijs 1122  Woonwulp verfpakket
36e prijs 1701  Woonwulp verfpakket
37e prijs 514  Woonwulp verfpakket
38e prijs 340  Van der Spoel
39e prijs 1874  Van der Spoel
40e prijs 583 4 Tureluur bier
41e prijs 1455 4 Tureluur bier
42e prijs 449 € 10,– Voordijk
43e prijs 171 € 10,– Voordijk
44e prijs 2012 € 10,– Voordijk
45e prijs 2232  € 10,– Livera
46e prijs 1700  € 10,– Livera
47e prijs 392  € 10,– Livera
48e prijs 335  € 10,– Livera
49e prijs 440  € 10,– Livera
50e prijs 485 € 10,– Bor
51e prijs 1748 € 10,–  Bor
52e prijs 278 € 10,– Bor
53e prijs 1743 € 10,–  Bor
54e prijs 2035 € 10,– Jewel
55e prijs 1996 € 10,– Jewels
56e prijs 2192 € 10,– Mitra
57e prijs 653 Wijn Leoverhagen
58e prijs 1820 Wijn Leoverhagen
59e prijs 980 Wijn Leoverhagen
60e prijs 955 Wijn Leoverhagen
61e prijs 1372 wijn  “De Landbouw”
62e prijs 1847 Schoonrijdersclub
63e prijs 1497 Schoonrijdersclub

Kerstliederen zingen in De Open Hof

Op zondag 8 december staat er de eerstvolgende koor- en samenzangdienst in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht gepland. Dit keer worden er advents- en kerstliederen gezongen. Als gast- koor zal deze middag het bekende Regiokoor Adonai uit Waddinxveen optreden. Dit koor is al meerdere keren te gast geweest in De Open Hof en staat garant voor prachtige koorzang. De bijbehorende beamerbeelden leveren zij zelf aan en zorgen voor een indrukwekkende presentatie van beeld en geluid. Het koor wordt muzikaal bijgestaan door fluitiste Renate Hooijer en pianist
Kees de Bruin. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Burger, die ook deze middag het orgel zal bespe- len. Als samenzangliederen staan onder andere de volgende bekende titels geprogrammeerd: “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken” , “Er is een God die hoort” , “Midden in de winternacht” en “Eer zij God in onze dagen”. De zangdienst begint om 17.00 uur.

Leen Koster


Singelkoor

Zondag 6 oktober wordt er tijdens de dienst een optreden verzorgd door het Singelkoor uit Dordrecht. Het belooft een leuke dienst te worden waarbij de optredens van het koor zijn afgestemd met de voorganger ds. Groeneveld).

Het Singelkoor is een christelijk koor uit Dordrecht, hoe lang zij bestaan is onbekend maar waarschijnlijk zo rond de 45 jaar. Het koor bestaat uit 25 enthousiaste leden, die met elkaar tijdens kerkdiensten optredens verzorgen. Deze optredens vinden plaats in aangepaste kerkdiensten. Het Singelkoor heeft een vaste pianiste en dirigent. In 2018 heeft het koor een cd opgenomen met de titel “gewoon anders” want dit is precies wat het Singelkoor is. Een geweldig koor, maar op sommige gebieden anders en dat is prima!

De cd is dan ook een resultaat van hard werken, en hier zijn zij trots op. Iedereen is welkom bij het Singelkoor, er zijn geen grenzen in leeftijden of muzikaliteit. Zij repeteren iedere tweede en vierde dinsdag van de maand in de Wilhelminakerk in Dordrecht van 19.15 tot 20.30. Kom gerust eens kijken of mee repeteren, het koor is ook altijd blij met vrijwilligers.

Na de dienst is er de mogelijkheid om de CD te kopen (voor 10 euro).

We hopen jullie dan graag te zien bij de dienst op 6 oktober, om 10.00 uur in De Open Hof.

Namens de commissie Eredienst

Sietze Buist


Aanhaken begint weer

Op dinsdag 17 september starten we weer met aanhaken. We beginnen om 10.00 uur en we eindigen om 11.30. Ik hoop dan iedereen weer te zien die het vorige seizoen is geweest om te haken en breien. Bent u nog nooit geweest? Kom dan gerust een keer vrijblijvend langs om te haken of breien. Er is wol aanwezig.
Bent u het breien of haken niet machtig. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Stella Koppelaar, Emmie Hilmert


Op 15 september 2019 is het Startdag

De startzondag staat in het teken van  “Vieren doen we samen. Komt dat zien, komt dat zien!”

De startzondag heeft een andere opzet dan dat u gewend bent. Een nieuwe vorm en opbouw van de dag. Samen vieren, hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal een inbreng hebben tijdens de kerkdienst?  Het lijkt ons een uitdaging en hopelijk gaat u deze uitdaging met ons aan om een interactieve kerkdienst te organiseren. Deze dienst willen we door middel van workshops met elkaar voorbereiden. In kleine groepjes verzorgen we dus een onderdeel van de dienst van de startzondag. De workshops starten om 10.00 uur en de kerkdienst zelf begint dan om 12.15 uur.

Het thema van de dienst: ”Zien is meer dan kijken!”
Er zijn diverse workshops.

  • creaworkshop/kaarten maken, kaarten als groet van de gemeente voor degenen die er deze dag niet bij kunnen zijn.
  • workshop meditatie en gebed onder leiding van dominee Emöke van Bolhuis en Lein Geschiere. We denken na over de Bijbellezing en de gebeden die daarbij passen.
  • theaterworkshop/schimmenspel, het Bijbelverhaal wordt door middel van een schimmenspel uitgebeeld. Samen oefenen om het verhaal uit te beelden.
  • kookworkshop, het voorbereiden van de BBQ door het snijden van diverse groenten en het maken van salades en gerechten voor bij de BBQ.
  • bloemschikworkshop, samen met Leny Stehouwer kunt  u een liturgische bloemschikking maken.
  • creatief met papier, onder leiding van Sari Rolloos een kunstwerk maken.
  • workshop middengeneratie, onder leiding van Daniel Poesiat spreken over: ‘zicht op zingeving en geloven…kijk je mee!’. En we spelen escaperoom!
  • spelenworkshop, verschillende spelen voor jong en ouder passend bij het thema ‘zien’.
  • zangworkshop, liederen meerstemmig leren zingen onder leiding van Rein Smit. Deze liederen zingen we dan tijdens de dienst.

Tijdens de workshops krijgt u een kopje koffie/thee met een lekkere koek geserveerd!
Krijgt u al zin om mee te doen? Bij diverse workshop is er een limiet aan het aantal deelnemers. Bedenk dus voor welke workshop u zich wil aanmelden maar verzin ook wat uw tweede keus kan zijn. Ook voor kinderen is er bij alle workshops (soms beperkt) ruimte. Voor de allerkleinsten is er opvang tijdens de kerkdienst. Overdag kunnen ze met de ouders mee naar de workshops.
Na afloop van de dienst drinken we een glaasje en daarna start onze traditionele BBQ.
Op 1 en 8 september kunt u zich aanmelden in de kerk voor de BBQ en voor een workshop.Kosten BBQ 5 euro pp., en kinderen tot en met 12 jaar 2,50 euro. Max. 15 euro per gezin. Aanmelden kan ook via email: vent@deopenhof-hia.nl

We hopen dat Jan Stehouwer de ijskar weer kan regelen. Of dat gaat lukken is nog een verrassing.

Let op! Extra bericht: bij de workshop gegeven door Daniel er zal ook een escaperoom worden gespeeld!

Rond 16.00 uur sluiten we gezamenlijk deze dag af.
Doet u mee! Wij ZIEN u graag komen. Vieren doen we samen, kom het ZIEN!

Namens V&T,

Ria Kool-van Mourik


Zien

Zien is het nieuwe jaarthema van De Open Hof. Het woord ‘zien’ kennen we op vele manieren.Zo hebben kennen we: inzien, uitzien, gezien, aanzien, bezien, opzien, doorzien, helderziend enz. In de bijbel staan verhalen over zien. Het begint al bij het scheppingsverhaal waar we na iedere scheppingsdag lezen: En God zag dat het goed was. Stilstaan en zien wat er is of ontstaat en daarvan genieten, tot je door laten dringen. Echt zien vraagt om actie, om beleving. Zien is meer dan kijken!Komend jaar willen met elkaar kijken naar wat al deze Bijbelverhalen ons willen zeggen.We hopen dat we elkaar ook zullen zien bij de vele activiteiten die er gepland staan.En misschien gebeurt het dan dat we anders gaan kijken dan we altijd gedaan hebben. Zien en gezien worden door elkaar sterkt onze gemeente in saamhorigheid.Doet  u mee!“Vieren doen we samen. Komt dat zien, komt dat zien!” dit idee gaan we uitwerken op de startzondag van 15 september 2019. De dag begint om 10 uur met diverse workshops ter voorbereiding van een interactieve dienst en eindigt rond 16 uur na de BBQ. Meer informatie is te lezen bij het artikel over de startzondag. Er zijn vele gedichten waarin ‘zien’ het thema is. Kent u een dergelijk gedicht of schrijft u zelf gedichten stuur deze dan in naar vent@deopenhof-hia.nl dan plaatsen we het gedicht op het prikbord in de hal van de kerk.

Toon Hermans scheef het gedicht:

Zien 

Het leven heeft mij dag aan dag

heel duidelijk laten blijken,

de mooiste dingen die je ziet,

die zie je, zonder te kijken.

Ze blijven bij je bovendien,

je hebt ze met je hart gezien.

Namens V&T,

Ria Kool-van Mourik


Vrouwencontactgroep

Op woensdag 11 september starten we weer met onze vergaderingen.
Het onderwerp van deze avond wordt verzorgd door Leny Stehouwer.
Ter voorbereiding kunt u uit ons blad “In Gesprek” alvast wat over het onderwerp lezen. “In Gesprek” van maart 2016, blz. 10: Psalmen blijven zingen.
Ook de traktatie van deze avond neemt Lenyvoor haar rekening. De notulen worden gemaakt door Emmie Hilmert. Wilt u ook een keer bij ons langs komen om te kijken en luisteren? U bent van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 kan er al koffie gedronken worden.
Met vriendelijke groet,
Emmie Hilmert


Startzondag nieuwe stijl

Het seizoen is nog niet voorbij, toch zijn de voorbereiding van een nieuw seizoen al begonnen. Op 15 september 2019 is het startzondag. Deze dag zal dit jaar anders zijn dan u gewend was.

Het wordt een interactieve dag. ‘Vieren doen we samen’ is het thema. De activiteiten zullen dit jaar in en rondom de kerk zijn. Voor iedereen jong of ouder is er iets te doen. De juiste invulling krijgt u nog te horen. Wel verklappen we dat we niet gaan fietsen maar dat de BBQ nog steeds op het programma staat.


Reserveert u de datum vast in uw agenda! 15 september van 10 tot 16 uur!

Namens de voorbereidingsgroep,

Ria Kool