Compassie is geen medelijden

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.’ Romeinen 12: 15

‘Compassie is geen medelijden,’ beklemtoont de Britse religiewetenschapper Karen Armstrong. ‘Compassie is de bereidheid om samen met de ander ergens doorheen te gaan, de passie van de ander te delen.’

Vooralsnog blijft het zoeken in deze tijd die nog steeds onwerkelijk kan aanvoelen. Waar is het ‘gewone’, het vanzelfsprekende? Hoe kunnen we er zijn voor elkaar? Schoorvoetend zijn we op weg gegaan, nieuwe mogelijkheden aftastend.

De brasserie mis ik, de brasserie van Swinhove. Gedurende de jaren van het verblijf van mijn schoonmoeder in Swinhove was het vaste prik als we haar bezochten, een kopje koffie in de brasserie. Op zondagmiddag was het altijd een drukte van belang en was het zoeken naar een plekje. Mijn schoonmoeder kon opgetogen reageren als zij daar een huiskamerbewoner trof in gezelschap van zoon of dochter, ‘hé hallo stamgasten.’

Het voelde huiselijk in de brasserie. Hier werd een spelletje gespeeld met elkaar, daar werd gehaakt, soms huilde een bewoner en werd er getroost. Kinderen renden langs om te rennen. In de brasserie van Swinhove kwamen gezelligheid, moeite en pijn samen zonder dat iemand ervan opkeek. In de brasserie van Swinhove voelde ik wat compassie is, de bereidheid om samen met de ander ergens doorheen te gaan.

Tineke Vroegindeweij, email tinekedas@hotmail.com


Welkom bij de kerkdiensten – 15 kerkgangers

Vanaf aanstaande donderdag bent u weer van harte welkom bij de kerkdiensten. We willen voorzichtig beginnen met vijftien kerkgangers.

U kunt zich voor de diensten in de stille week en de Paasmorgen aanmelden per email: aanmelden@deopenhof-hia.nl. Dat kan tot uiterlijk woensdagavond 19.00 uur. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op woensdagmorgen: 078 – 681 38 09.

U kunt zich voor meerdere diensten aanmelden. U hoort dan zo spoedig mogelijk bij welke dienst u welkom bent.

Tijdens de dienst op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal in een grote kring met onderling ruime afstand waarbij brood en wijn veilig worden gedeeld.

Een dienst met vijftien kerkgangers is een kleine stap op weg naar een volle kerkzaal. Maar we moeten nog even geduld hebben.

Helaas is ds. Antoinette van der Wel positief getest. Op donderdag en Paasmorgen zal ds. Emöke van Bolhuis voorgaan.

De diensten op vrijdag en zaterdag worden door gemeenteleden ingevuld.


Primeur: Passion4kids online – woensdag 31 maart om 19.00 uur

Zwijndrechtse Waard, Alblasserdam, Ridderkerk, maart 2021 – Waar corona vorig jaar nog zorgde voor een afgelasting van Passion4kids, gaat dit unieke muziekevenement naar het voorbeeld van de bekende tv-productie The Passion dit jaar door. Op woensdag 31 maart om 19.00 uur wordt de unieke online uitvoering van Passion4kids op het YouTubekanaal van PIT kinderopvang & onderwijs geplaatst en kan iedereen meegenieten. Een primeur vanwege corona.

Dit jaar zorgt een klein team van kinderen, PIT’ers en vrijwilligers van de christelijke kindcentra De Rank en De Notenbalk van PIT voor de vertolking van het verhaal van opoffering, vergeving, liefde, verbondenheid en vooral hoop voor de toekomst. De voorbereidingen voor Passion4kids zijn inmiddels in volle gang, maar heel anders dan gebruikelijk. “Corona vraagt van ons allemaal de nodige extra creativiteit en flexibiliteit, maar we werken met dezelfde passie als bij de vijf voorgaande edities. Het belooft weer een mooie voorstelling te worden. De tocht met het verlichte kruis is helaas niet mogelijk, hopelijk kan dat volgend jaar weer wel,” vertelt Anneke van de Pol, directeur van De Rank in Heerjansdam en De Notenbalk in Zwijndrecht.

Passion4kids vertelt het paasverhaal uit de Bijbel en is verbonden met de christelijke identiteit van PIT kinderopvang & onderwijs. “We zijn blij dat we ook dit jaar deze bijzondere vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus en van hoop voor de toekomst met veel mensen kunnen delen. Ik ben trots op de inzet, het enthousiasme en al talent dat we in huis hebben,” aldus bestuurder Ad Vos van PIT.


Bij de paasdiensten, vieren in De Open Hof en thuis.

Hoewel we nog volop in de 40-dagen zijn worden er op de achtergrond voorbereidingen getroffen voor de paasvieringen. Toen we vorig jaar niet in de kerk konden zijn, hadden we niet kunnen weten dat ook Pasen 2021 nog verre van normaal zou zijn.

Omdat we toch heel graag samen vieren, al is het met een beeldscherm tussen ons in, stellen de werkgroep Eredienst en de Diaconie het volgende voor.

We hopen in ieder geval in klein gezelschap in de kerk te kunnen zijn bij de vieringen. Maar wat zou het fijn zijn te weten dat er ook thuis wordt meegevierd. Daartoe zullen we een pakketje samenstellen voor de paasvieringen met daarin een kleinigheid voor elke dienst vanaf Witte Donderdag tot de Paasmorgen.

We hopen na ruim een jaar op de Witte Donderdag met elkaar brood en wijn te delen, uiteraard volledig coronaproof. Voor de thuisvierders zal er in het pakketje een flesje wijn en matses zijn, om zo thuis mee te vieren. Wat er verder nog in het tasje komt te zitten, houden we nog even voor ons.

Hoe gaat het in zijn werk. Uiterlijk 23 maart geeft u aan of u een ‘thuisvierpakketje’ wil ontvangen. U geeft daarbij aan met hoe velen u thuis viert en of u wijn of druivensap wil.

De dagen erna worden de pakketjes klaargemaakt in De Open Hof. Op een aantal momenten is de kerk open en kunt u het pakketje komen halen of het wordt thuis gebracht.

Samengevat:

Viert u de dienst(en) in de stille week met ons mee?

Meldt u dan aan bij

Emmy Hilmert (ehilmert@gmail.com en telefoon 06-17874928)

of bij Lex Figee (p.jfigee@freeler.nl en telefoon 06-46975746)

Vergeet daarbij niet aan te geven voor hoeveel personen u het pakketje wil en of u wijn of druivensap verkiest.

Bent u zelf niet in staat het pakketje op te halen, dan horen we dat graag, wij zorgen dat het wordt thuisbezorgd.

 

Ophaalmomenten in De Open Hof:

zondag 28 maart: 11.15-11.45

maandag 29 maart: 10.00-11.00

dinsdag 30 maart: 10.00-11.00

woensdag 31 maart:; 18.45-19.15

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


De digitale veertigdagenkalender: Heeft u zich al aangemeld?

Heeft u zich al aangemeld? U kunt nog aansluiten.

U kunt zich aanmelden via deze link: veertigdagenkalender van De Open Hof

U ontvangt elke dag een mail. Per dag zijn de onderwerpen verschillend. Zo krijgt u de ene dag een lekker recept, de andere dag stof tot nadenken, ook onze jongere gemeenteleden worden niet vergeten. We hopen u met deze kalender een handvat te bieden voor bezinning en barmhartigheid.

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl, telefoon 06-10812631


Vespers in de veertigdagentijd

De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de veertigdagentijd,

Op de woensdagen in de veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien kerkomroep.nl. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen

hiermee het project van kerk in actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden

besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezingen voor de komende weken zijn:

3 maart: De vreemdeling onderdak bieden.

We lezen psalm 146 en Leviticus 19, 33-34. Muzikale medewerking: Egbert Jan Peusken

10 maart: De naakten kleden.

We lezen psalm 84 en Mat.5:38-42. Muzikale medewerking: Davy van der Hoeven

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl, telefoon 06-10812631


Huiskaarsen bestellen

Wasreliëf C : BESCHERMDE AARDE

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

HUISKAARSEN

U kunt deze kaarsen bestellen door een mail te sturen naar:

vanherkt@hotmail.com of op vrijdagmorgen 19 of 26 februari te bellen naar de kerk telefoon nummer 681 38 09

Met vriendelijke groet

Teus van Herk – Koster


Avonden over Het goede leven – vervalt ivm Corona

De Open Hof organiseert twee digitale avonden over het landelijke thema van de PKN. De avonden zijn als cyclus mee te maken, maar ook los van elkaar. Stem af op de kerkomroep van De Open Hof.

  • Dinsdag 9 maart, 20.00 uur
  • Dinsdag 13 april, 20.00 uur

Doet u mee? Meldt u zich dan aan bij ds. Antoinette van der Wel

(dsavdwel@deopenhof-hia.nl), na aanmelding ontvangt u de teksten.

We weten op dit moment nog niet wat de (corona) maatregelen betekenen voor deze avonden. Het is fijn als u zich aanmeldt, dan kunnen we u op de hoogte houden.

 

Namens de commissie Vorming en toerusting

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl


Licht

‘Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!’
Prediker 11: 7

 Een goede sneeuwbui haalt de eenzaamheid uit de lucht. Dat is denk ik waarom ik me na een dik pak zoveel beter voel, zuiverder. Alsof ikzelf échter ben en het leven ineens eerlijker. Het alledaagse ligt bedekt. Het vriest misschien nog wel maar je voelt het even niet. Je bent nog steeds alleen maar je mist de anderen niet. … Er is iets aan verse sneeuw wat hoop geeft.’

uit: Vaslav, van: Arthur Japin

 Sneeuw! Een witte wereld. De zon schijnt, het licht is een genot. Blije gezichten, vriendelijke mensen. Kinderen met rode wangen van de kou, spelend in de sneeuw, schaterend van plezier, hoe heerlijk vertrouwd en daarom, zeker nu, zo bijzonder. Even gewoon genieten, kinderlijke verwondering, onbekommerd plezier in een prachtige witte wereld.

 De kinderlijke verwondering door Gil vander Heyden gevangen met een paar voorzichtige woorden:

‘Sneeuw is regen
die het koud heeft,
druppels
met een jasje aan.
Is miljoenen
witte zoenen.
 
Is kleine stemmen
achter de ruiten:
Kom. Kom mee
naar buiten.’
 

uit: Kleine stemmen
van: Gil vander Heyden

Tineke Vroegindeweij, email tinekedas@hotmail.com


De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de Veertigdagentijd

Het is Aswoensdag (17 februari) geweest. Vanaf die dag tellen we veertig dagen naar het Paasfeest. Veertig, hoor ik u denken, volgens mij zijn het er 46! Dat klopt, maar de zondagen tellen vanouds niet mee als vastendagen. Op zondag vieren we elke week weer de opstanding en die dag is dus niet geschikt voor ingetogen leven, dat feest mag elke week gevierd worden.

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien op kerkomroep.nl. In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen hiermee het project van Kerk in Actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezing voor deze week is: 24 februari: Psalm 42, Johannes 4, 1-10: thema: de dorstigen drinken geven.

Online van harte welkom om deze dienst te volgen

Hartelijke groet

Ds. Antoinette van der Wel