Meedoen met de klimaatpelgrimstocht door Nederland: 30-09 tot 11-10

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid

Hoe kunt u meedoen? Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

1) Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

2) Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.

3) Verspreid bijgaand bericht over de klimaatpelgrimstocht onder de leden van uw geloofsgemeenschap, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan ondertekenen.

Meer informatie?
Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Hartelijk dank voor uw stem en deelname,

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


De Open Hof opschoondag zaterdag 9 oktober a.s. Doe je ook mee?

Op 18 september heeft de wereldwijde opschoondag plaatsgevonden. Ruim 180 landen deden mee om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft meegedaan

Wij zijn inmiddels een Groene Kerk geworden en willen ons steentje bijdragen. We zijn echter in deze weken volop bezig met de activiteiten rondom de startzondag en de startweek van het nieuwe seizoen.

Daarom willen we op zaterdag 9 oktober onze eigen opruimactie organiseren in de wijk rondom onze kerk van 10.00 tot 12.00 uur

Iedereen, jong of ouder, is welkom om mee te doen.

We beginnen met een kopje koffie/thee/limonade bij de kerk en gaan daarna aan de slag. De benodigde materialen liggen dan klaar. Doe je mee?

Aanmelden kan bij onderstaande e-mailadressen voor 1 oktober.

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Bijbelstudie vanaf vrijdag 1 oktober a.s.

Ook dit jaar willen we graag met een groep Bijbelstudie doen op de vrijdagochtend. We hopen te beginnen op vrijdag 1 oktober vanaf 10.30 uur.

In het kader van ons jaarthema: “Van U is de toekomst”, zullen we nadenken over onze van God gekregen opdracht om de aarde te bewaren. De eerste keer lezen we het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2 en zullen we stilstaan bij 2:15: “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”

U kunt zich melden via mijn e-mailadres: JP.vanBolhuis@caiway.nl

U bent van harte welkom!

Emőke van Bolhuis

 


Nog even over onze startweek in September…

We hebben al heel wat aanmeldingen binnen. We wijzen u er nogmaals op dat u zich voor alle activiteiten moet aanmelden, met uitzondering van het koffiedrinken en de wandeling op vrijdagmorgen 10 september.

U kunt zich nog aanmelden via de e-mail van Leny Stehouwer: lenyjan43@gmail.com of na afloop van de kerkdienst op 5 september. U kunt zich aanmelden door uw naam en het nummer van de activiteit te vermelden.

Hieronder nog een kort overzicht van alle activiteiten:

 1. Aanhaken op 7 september om 10.00 uur in de kerk.
 2. Krant op tafel op 8 september om 10.00 uur in de kerk.
 3. Avond met toekomstmuziek om 20.00 uur in de kerk.
 4. Een veldboeket plukken bij Booy in Barendrecht op 11 september. Om 10.00 uur verzamelen bij de kerk.
 5. Lezing en discussie Laudate Si op 12 september om 11.45 uur in de kerkzaal.
 6. Creatieve verwerking van het jaarthema op 12 september om 11.45 uur in de crèchezaal.
 7. Duurzaamheidsspel op 12 september om 11.45 uur in de hal van de kerk.
 8. Creatieve bezigheid voor de allerkleinsten op 12 september om 11.45 uur in de kerkenraadskamer.
 9. Insectenhotel inrichten en bloemen zaaien op 12 september om 11.45 uur voor de kerk.
 10. Gezamenlijke lunch op 12 september om 13.30 uur in de hal van de kerk.
 11. Meditatief dansen op 14 september om 10.00 uur in de kerk.
 12. Wandeling Crezéepolder en proeverij op 18 september om 09.30 uur bij de Paradijshoeve.

Op 10 september bent u vanaf 09.00 uur welkom in de hal van de kerk voor een kopje koffie en een gesprek. Daar ligt ook materiaal klaar voor een wandeling in de buurt van de kerk. Misschien kunt u alvast met iemand afspreken om samen die wandeling te maken. U kunt die naar eigen inzicht lopen.

Als u zich aanmeldt voor de digitale kalender ontvangt u ’s morgens meer informatie over deze wandeling. Dat geldt ook voor de activiteiten op alle andere dagen. Meldt u zich aan voor deze informatieve en inspirerende kalender en laat u elke morgen tijdens de startweek verrassen als u uw email opent.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://laposta.nl/f/ss4oulqohhlc.

 

Namens de startweekcommissie Ria Kool, e-mail riakool@xs4all.nl

en Chris Meijer, e-mail: cjmeijer50@gmail.com


Aanhaken start 7 september a.s.

Na een lange periode van stilte hopen wij dinsdag 7 september weer te starten met aanhaken. We kijken er erg naar uit om met elkaar weer bezig te zijn met naald en draad. Als er mensen zijn die graag eens willen komen kijken, dan zijn zij van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. Er is materiaal aanwezig.

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres lenyjan43@gmail.com of na afloop van de kerkdienst op 5 september.

Vriendelijke groet,

Emmie Hilmert,
Stella Koppelaar,

 


Voor elkaar

Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat…’ Prediker 9: 10

Na mijn vervroegde pensionering was ik op het idee gekomen. ‘We kunnen genoeg vrijwilligers gebruiken hoor,’ hoorde ik om me heen, en zo belandde ik op de afdeling kleinschalig wonen van Sophiastaete, waar kwetsbare ouderen wonen.

Maar zou het wel iets voor mij zijn? Van nature kan ik onhandig zijn, ik heb moeite met (nieuwe) huishoudelijke apparaten (nog steeds was ik liever af dan dat ik de vaatwasser vul) en ik ben niet zo van de spelletjes. En dan meedraaien op een woonkamer… Het contact met mensen daarentegen trok me, zoals altijd. Ik schijn geduldig te zijn (lang niet altijd moet ik bekennen) en kan me aardig inleven. Misschien toch maar gewoon proberen. En ja, het is goed. Een luisterend oor, eten met elkaar, samen naar buiten, in de weer zijn met een tovertafel. Er blijkt genoeg voorhanden te zijn, doodgewone dingen die op dat moment het verschil maken.

De wederkerigheid in het contact is mooi. Mevrouw B. vroeg of ik verhaaltjes wilde meenemen van Van der Hulst. Blij iets voor haar te kunnen betekenen informeerde ik om me heen – met succes dat werkte als een olievlek – naar boekjes van deze schrijver (geboren te Utrecht, 28 oktober 1879), met ‘kleine vertellingen, alle oorspronkelijk, geheel gebouwd op de eigen romantiek van het kinderleven zelf, dat zo ontzaglijk rijk is en zo vol bekoring’.

En zo zat ik een week na de vraag aan het bed van mevrouw B. Na het middagslaapje sloeg ze haar ogen open: ‘Kom je lezen?’ vroeg ze direct. ‘Ja hoor, dat hadden we afgesproken, wilt u eerst iets drinken?’ Even later het verhaal van wilde Toos, de robbedoes uit Het grote voorleesboek (1947). Met haar ogen dicht lag ze te genieten. Mijn muizenissen waren verleden tijd.

‘Leven is zien met je ogen open,
leven is geloven, liefhebben en hopen,
leven is voelen,
leven is horen,
weet dat mensen voor elkaar zijn geboren.’

Tineke Vroegindeweij


Lezing: Laudato Si op 12 september

Voor de komende startzondag in De Open Hof van 12 september is mij gevraagd een interactieve lezing te houden over Laudato Si.

In deze encycliek roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. In deze lezing zal ik ingaan op wat dat voor een ieder op zijn bescheiden plek kan betekenen. Bovenal gaat het om respect voor het leven en de schepping.

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si onderscheidt men zeven grote doelstellingen.

 1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
 2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethi ische consumptie, ethische investeringen;
 4. Een eenvoudige levensstijl;
 5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
 6. Ecospiritualiteit;
 7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Graag wil ik u uitnodigen om na de lezing hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zin en onzin scheiden, maar ook ieders kleine of grotere bijdrage te delen en zeker ook wat dit kan betekenen voor onze kerkgemeenschap.

Het wordt een ontspannende lezing, niet hoogdravend, maar dicht bij ons dagelijks leven. Komt u meeluisteren en meedenken, -doen?

Jelle van der Weijde, Flexitarier

 

 Namens de startweekcommissie Ria Kool, e-mail: riakool@xs4all.nl en Chris Meijer e-mail: cjmeijer50@gmail.com

 


Programma: Startzondag en startweek september 2021

We hebben ons best gedaan om alle activiteiten te laten aansluiten bij het jaarthema “Van U is de Toekomst“.

I.v.m. de coronamaatregelen is het zeer belangrijk dat u zich voor deze activiteiten aanmeldt.

Hoe u zich kunt aanmelden staat onder dit overzicht vermeld. Bij elke activiteit staat een nummer. Als u zich aanmeldt hoeft u alleen maar uw naam en het nummer / de nummers te vermelden.

Alle activiteiten vinden plaats in en rond de kerk, tenzij anders vermeld.

 

Programma startweek: 

Dinsdag

7 september

Vandaag kunt u deelnemen aan ‘Aanhaken’. Dit begint om 10.00 uur (1)
Woensdag

8 september

Ook een bekende activiteit: Krant op Tafel. Aanvang 10.00 uur. (2)
Vrijdag

10 september

Vandaag bent u welkom in de hal van de kerk voor koffie bij Teus en een goed gesprek.

U kunt deze morgen een aandachtswandeling maken tussen 09.00 en 11.00 uur rond de kerk, zelf samen te stellen. Nadere informatie ligt in de kerk en krijgt u op vrijdagmorgen via de digitale kalender.

Om 20.00 uur beginnen we aan een muzikale avond: Toekomstmuziek op verzoek.

Er zijn enkele optredens en verder laten we op uw verzoek muziek zien en horen. U kunt verzoeknummers opgeven, net als vorig jaar, via

p.jfigee@freeler.nl of cjmeijer50@gmail.com.

In verband met ons thema geven we de voorkeur aan ‘toekomstmuziek’. Na afloop is er een drankje in de hal. De muziekavond is ook thuis te volgen via deze link

(3)
Zaterdag

11 september

Leny Stehouwer gaat met ons bloemen plukken bij Booij in Barendrecht. Om 10.00 uur verzamelen we bij de kerk. Na het plukken gaan we terug naar de kerk en zetten onze boeketten in de kerkzaal of de hal. Na de startzondag op 12 december neemt u uw eigen bloemen mee naar huis. De kosten bedragen maximaal 5 euro, af te rekenen met Leny.

Brengt u een schaartje of mesje mee!

(4)

 

Programma startzondag: 12 september

We beginnen ’s morgens om 10.00 uur met een feestelijke startdienst. Er is ook kinderkerk. Daarna is er koffie.

Vanaf 11.45 uur kunt u aan één van de volgende activiteiten deelnemen:

 • In de kerkzaal is er een lezing en discussie over Laudate Si o.l.v. Jelle van der Weijde. U kunt meer hierover lezen elders op de site (5)
 • Iedereen van 5 jaar en ouder kan aan de gang gaan met de creatieve verwerking van het jaarthema o.l.v. Sari Rolloos. (6)
 • U kunt deelnemen aan een duurzaamheidsspel om te ontdekken dat ieders bijdrage, groot of klein, telt. Het spel wordt gespeeld in één van de bijzalen van de kerk. (7)
 • Ook de allerkleinsten kunnen met Colinda Nugteren creatief bezig zijn met het jaarthema. (8)
 • Voor het kerkgebouw kunt u onder deskundige leiding een insectenhotel inrichten, ook eventueel een klein hotel zelf bouwen, en bloemen zaaien. (9)

Om 13.30 uur volgt een lunch. Tijdens de voorbereiding daarvan kunt u in de kerkzaal bekende liederen zingen o.l.v. Rein Smit of een wandelingetje maken. De kosten van deze lunch bedragen 5 euro per persoon, per gezin maximaal 15 euro. (10)

 Om 14.45 uur sluiten we de dag af met een verrassing!

 

Vervolg programma startweek: 

Dinsdag 14 september Kunt u o.l.v. Adriana Rijkens meditatief dansen. Aanvang 10.00 uur. (11)
Zaterdag

18 september

We gaan een mooie wandeling maken door de Crezeepolder verzorgd door het Zuid Hollands Landschap onder leiding van een gids. Vooraf, om 9.30 uur, drinken we koffie bij Hofstede de Paradijshoeve, waarna de wandeling plaatsvindt die ongeveer anderhalf uur duurt. Denk eraan dat u goed ter been moet zijn en het juiste schoeisel draagt.

 

Na de wandeling keren wij terug naar de Paradijshoeve waar een kleine proeverij plaatsvindt van streekproducten geserveerd met een toelichting.

Wat voorgezet wordt moet nog even een verrassing blijven. Een klein tipje van de sluier misschien: salade, soep, een hartig taartje en een sandwich. In ieder geval zeer de moeite waard. Tijdens de lunch wordt koffie, thee of fris geserveerd

De kosten voor de wandeling en de proeverij bedragen 15 euro per persoon, af te rekenen met Lex Figee.

Wij hopen op een ruime deelname. Nadere info bij Lex Figee (telefoon 681 83 18).

Het adres van de Paradijshoeve is Oostmolendijk 82, Ridderkerk.

(12)

 

 Aanmelden activiteiten startweek

U kunt zich op twee manieren aanmelden voor één of meer genummerde activiteiten. Op 22 en 29 augustus en op 5 september liggen lijsten klaar in de hal van de kerk waarop u zich kunt inschrijven.

 • U kunt ook een mailtje sturen naar Leny Stehouwer om zich aan te melden: lenyjan43@gmail.com. U hoeft alleen maar uw naam het nummer van de activiteit te vermelden. U kunt zich natuurlijk ook voor meer activiteiten aanmelden.
 • Voor de kerkdienst kunt u zich op de bekende manier aanmelden, per e-mail aanmelden@deopenhof-hia.nl of telefonisch op vrijdagmorgen 10 september via nummer 078-6813809.
 • Verzoeknummers voor de muzikale avond kunt u doorgeven aan jfigee@freeler.nl of cjmeijer50@gmail.com.

 


Vakantiegeld Samen Delen – Doneer voor 15 juni a.s.

Vakantiegeld Samen Delen

Heeft u uw vakantie al geboekt? U weet het nog niet nu het corona virus voor de tweede keer alles in de war dreigt te sturen. Normaal zijn veel mensen in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alléén maar van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg onbetaalbaar.

Twee jaar geleden startten we met de actie ”Vakantiegeld Samen Delen” in Hendrik-Ido-Ambacht. Vier kerken in Hendrik-Ido-Ambacht wilden met deze actie aandacht vragen voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners. Dit jaar doet ook de Gereformeerde Gemeente, de Petrakerk, mee.

Ook dit jaar houden we de actie, zeker omdat we weten dat veel gezinnen, vele alleenstaanden in de knel zitten en al vele jaren niet met vakantie kunnen. Maar velen kunnen in de knel komen te zitten nu het corona virus om zich heen blijft slaan. De overheid wil wel tegemoet komen, maar toch zullen waarschijnlijk velen in de komende maanden met een uitkering moeten zien rond te komen. De vakantie zal er vaak bij inschieten. Wij, als stuurgroep namens de vijf deelnemende kerken, willen al die mensen die niet met vakantie kunnen bijstaan.

Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Doneer voor 15 juni 2021 op ons banknummer uw bijdrage:

NL93RABO0349768838

t.n.v.Diaconie Ned. herv. gem. o.v.v. vakantiegeld samen delen

Wij nodigen allen die in aanmerking denken te komen voor een vakantie bijdrage van harte uit om contact met ons op te nemen via het deelname formulier, dat u kunt vinden op onze website:

www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

Misschien kent u wel iemand die in aanmerking komt voor een vakantie bijdrage laat het dan weten via het contact formulier op de web-site, wij zullen dan op een discrete manier contact zoeken.

De actie blijft gaan om: bewustwording en om solidariteit

 • Bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden
 • Actieve solidariteit van diegenen die veel ontvangen, zij nodigen wij uit om te delen met hen die weinig ontvangen.

De stuurgroep

 

P.S.: uw gift is aftrekbaar van de belasting