Zendingserfgoedkalender 2022 bestellen

Van het duister naar het licht.

Sinds 2015 verschijnt jaarlijks de Zendingserfgoedkalender. Een kalender in de traditie van de vroegere vertrouwde Missie-Zendings-Kalender (MZK). Dit leverde sindsdien vele positieve reacties op, zodat ook voor 2022 – in de traditie van de MZK – de Zendingserfgoedkalender wordt uitgegeven.

De Zendingserfgoedkalender 2022 toont ons Bijbelse verhalen door de in Iran geschoolde kunstenares Mahboobeh Salem. Van haar was eerder werk te zien in de Adventskerk in Assen.

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Iran (het vroegere Perzië) en over de plek die de verschillende religies in dit grote land innemen.  Dat betreft vooral de strenge vorm van de islam in deze Islamitische Republiek, maar toch zijn er joodse en christelijke minderheden te vinden. Maar alleen de Armeense Apostolische Kerk en de Assyrische Kerk van Antiochië kunnen op enige erkenning rekenen, de meeste andere denominaties moeten in schuilkerken bijeenkomen. Mahboobeh Salem en haar gezin zijn om die reden ook het land van de ayatollahs ontvlucht. Verder vindt u informatie over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De Zendingserfgoedkalender 2022 is te bestellen voor 10 euro per stuk.

De opbrengst komt ten goede aan het project van ZWO.

Bestellen kan door middel van de intekenlijst in de hal van de kerk, of door een mail te sturen naar alvdven@gmail.com

U ontvangt de kalender als het geld is ontvangen op rekeningnummer NL45 RABO 0397600887

t.n.v. Taakgroep ZWO GER. KERK te Hendrik-Ido-Ambacht.

Namens ZWO,

Arie van der Ven,  alvdven@gmail.com

 


Begrijpen

‘Blij dat ik op aarde ben

Na een fijne dag lag de negenjarige zich ’s avonds in bed te verkneuteren. ‘Ik ben zo blij dat ik op aarde ben.’ Er achteraan volgden de nodige vragen. ‘Eens moet God toch ook gekomen zijn? Ik snap dat niet.’ Mama antwoordde dat grote mensen ook veel niet begrijpen, ‘maar als je in je hart voelt dat het goed is, hoef je niet alles te begrijpen.’ Ze trok het dekbed nog wat verder om zich heen en rolde heen en weer: ‘Ik hoop dat het morgen weer zo’n fijne dag wordt.’

april 1999                    

Soms begrijpen we het leven niet. Soms begrijpen we niet waarom dingen gaan zo ze gaan. Waarom worden mensen ziek, hebben ze pijn? Waarom raken mensen van elkaar verwijderd, waarom begrijpen we elkaar soms niet?

We kunnen niet alles begrijpen, maar we weten wel dat het onverwoestbaar mooie er ook is. Het zit in ons, we zien het om ons heen in de ogen van medemensen, we voelen het in de hand op onze schouder en in de wonderschone natuur.

We mogen geloven dat de Geest van God in ons werkt, ons telkens weer doet opstaan, ons bij de hand neemt, ‘trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Zijn hand begon.’

Tineke Vroegindeweij


Duurzaam Ambacht: gratis nieuwsbrief

Mogelijk heeft u het afgelezen in De Brug en heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief. Voor degene die het niet gelezen hebben dit bericht. In de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht delen we nieuwtjes, interviews en achtergronden over duurzaamheid in Ambacht. Ontvang de gratis nieuwsbrief door u aan te melden bij www.bit.ly/duurzaamambachtnb.

Kent u ook het energieloket?
Kijk voor energiebesparen op www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht.


Bijbelstudie 12 november vanaf 10:30 uur

De volgende bijeenkomst van de vrijdagochtend Bijbelstudiegroep is Deo volente op 12 november vanaf 10:30. Vorige keer lazen we Psalm 8. “U hebt hem – de mens – bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen.” – Wat betekent dat in de praktijk?

Dat zien we onder anderen in geboden uit Deuteronomium 20 en 22, waarin God ons oproept om ook tegenover dieren barmhartig te zijn en bij een conflict de bomen te sparen. Wij mensen moeten ervoor zorgen, dat ook dieren en bomen hun belangrijke rol in Gods schepping kunnen blijven vervullen. U bent van harte welkom om hierover mee te praten

ds. Emőke van Bolhuis


Coronamaatregelen – Stapje terug

 

Helaas hebben de verscherpte coronamaatregelen ook gevolgen voor onze gemeente. We waren blij dat we van een aantal regels af waren, maar die worden nu weer ingevoerd.

De belangrijkste zijn:

  1. In de kerk dragen we een mondkapje als we naar de kerkzaal lopen. Als we een plaatsje hebben aangewezen gekregen mag het mondkapje af.
  2. We gebruiken de garderobe niet, maar nemen onze jas mee de kerkzaal in.
  3. Na de dienst wordt geen koffie meer gedronken.

Tenslotte nog een positief bericht: we mogen gelukkig nog zingen!

Mede namens de kerkrentmeesters, Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)

 

 


Klimaatmars – Zaterdag 6 November in Amsterdam

 

Uit de brief die we ontvangen hebben van Elske Scholte namens de Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep:

Op zaterdag 6 november vindt er opnieuw een grote landelijke Klimaatdemonstratie plaats in Amsterdam. De demonstratie is bedoeld om politiek en samenleving te wijzen op de dringende noodzaak van vergaande maatregelen tav de klimaatcrisis.

Duidelijk is dat deze demonstratie zeer breed gedragen wordt door zeer veel maatschappelijke organisaties.

De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep wil deze dag beginnen met een moment van bezinning met een interreligieuze viering in de Westerkerk.

Thema van de viering is: ‘Geef de aarde door – in ‘s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en religies zullen hun bijdrage geven.
Gastheer is de predikant van de Amsterdamse Westerkerk Herman Koetsveld.
De viering begint om 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd! Steun ons in uw gebed.
Meer informatie vindt u op www.maaktoekomst.nl

Werkgroep Groene kerk: Ria Kool: riakool@xs4all.nl Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Kinderkerk is weer begonnen

Het kerkelijk jaar is weer begonnen. De startzondag en eerste kinderkerk zijn weer geweest. Wat was het een feest om zoveel kinderen in de kerk te zien! We hebben onder andere gezellig met z’n allen geknutseld met natuurlijke materialen. De kinderen hebben na afloop van de dienst vol trots aan iedereen laten zien wat ze gemaakt hebben!

Dit jaar hebben we nog twee kinderkerken gepland:

zondag 31 oktober

zondag 12 december

zondag 25 december (kindernevendienst)

Kinderkerk is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en is iets langer en uitgebreider dan een kindernevendienst.

We gaan er weer een feestje van maken en hopelijk komen er ook de volgende keer weer veel kinderen!

Groetjes, namens de leiding van de kinderkerk, Jantine van Rijckevorsel


Het Projectkoor weer van start! (?)

Heeft u ook zoveel zin om weer te zingen? Op vrijdag 15 oktober gaat het projectkoor weer van start in De Open Hof. We beginnen om 19.00 uur.

We gaan allereerst ons buigen over de liederen van het seizoen 2013-2014. Welke ‘liederen van de maand’ hebben we toen gezongen? Kennen we deze liederen uit de beginperiode nog? Of… zijn we de meeste van deze liederen vergeten. Enkele van deze liederen hebben we nog wel eens tijdens een dienst gezongen…… maar het merendeel zal mogelijk weggezakt zijn.

En zal meerstemmig zingen nog lukken, zoals de ‘Taizé-liederen?

Ook is er deze avond ruimte voor een stukje overleg: ‘Hoe gaan we als projectkoor verder?’ en ‘hoe is het eigenlijk met onze stem?’.

Achter de titel van dit stukje staat ook een vraagteken. We weten, dat niets zeker is in deze tijd. We hopen natuurlijk dat het uitroepteken overheerst!!

Deze eerste avond stoppen we uiterlijk om 19.45 uur.

U komt toch ook?

 

Rein Smit, e-mail: liedvandemaand@gmail.com


Catechese begint weer

Basiscatechese voor basisscholieren van de groepen 7 en 8

  • Iedere maandagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur in de Ark
  • We starten maandag 20 september.

Catechese voor middelbare scholieren

  • Eens per maand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Open Hof
  • We starten en sluiten steeds met z’n allen, maar we gaan in leeftijdsgroepen uiteen voor gesprek over geloofsthema’s.
  • Exacte data worden via deze site bekend gemaakt.

Aanmelden voor catechese kan bij dominee ds Piet van Veldhuizen (06-38304109).


“Krant op tafel” iedere 2e woensdag van de maand

We starten weer met onze activiteit: “krant op tafel”

Met elkaar gaan we in gesprek over informatieve en soms schokkende berichten uit de kranten.

De keuze van de te bespreken artikelen doen we in overleg.

  • 2e woensdag van de maand, van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur
  • Eerste bijeenkomst: woensdagmorgen was reeds 8 september

Sjaak Los – Commissie Vorming en Toerusting