Primeur: Passion4kids online – woensdag 31 maart om 19.00 uur

Zwijndrechtse Waard, Alblasserdam, Ridderkerk, maart 2021 – Waar corona vorig jaar nog zorgde voor een afgelasting van Passion4kids, gaat dit unieke muziekevenement naar het voorbeeld van de bekende tv-productie The Passion dit jaar door. Op woensdag 31 maart om 19.00 uur wordt de unieke online uitvoering van Passion4kids op het YouTubekanaal van PIT kinderopvang & onderwijs geplaatst en kan iedereen meegenieten. Een primeur vanwege corona.

Dit jaar zorgt een klein team van kinderen, PIT’ers en vrijwilligers van de christelijke kindcentra De Rank en De Notenbalk van PIT voor de vertolking van het verhaal van opoffering, vergeving, liefde, verbondenheid en vooral hoop voor de toekomst. De voorbereidingen voor Passion4kids zijn inmiddels in volle gang, maar heel anders dan gebruikelijk. “Corona vraagt van ons allemaal de nodige extra creativiteit en flexibiliteit, maar we werken met dezelfde passie als bij de vijf voorgaande edities. Het belooft weer een mooie voorstelling te worden. De tocht met het verlichte kruis is helaas niet mogelijk, hopelijk kan dat volgend jaar weer wel,” vertelt Anneke van de Pol, directeur van De Rank in Heerjansdam en De Notenbalk in Zwijndrecht.

Passion4kids vertelt het paasverhaal uit de Bijbel en is verbonden met de christelijke identiteit van PIT kinderopvang & onderwijs. “We zijn blij dat we ook dit jaar deze bijzondere vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus en van hoop voor de toekomst met veel mensen kunnen delen. Ik ben trots op de inzet, het enthousiasme en al talent dat we in huis hebben,” aldus bestuurder Ad Vos van PIT.


Bij de paasdiensten, vieren in De Open Hof en thuis.

Hoewel we nog volop in de 40-dagen zijn worden er op de achtergrond voorbereidingen getroffen voor de paasvieringen. Toen we vorig jaar niet in de kerk konden zijn, hadden we niet kunnen weten dat ook Pasen 2021 nog verre van normaal zou zijn.

Omdat we toch heel graag samen vieren, al is het met een beeldscherm tussen ons in, stellen de werkgroep Eredienst en de Diaconie het volgende voor.

We hopen in ieder geval in klein gezelschap in de kerk te kunnen zijn bij de vieringen. Maar wat zou het fijn zijn te weten dat er ook thuis wordt meegevierd. Daartoe zullen we een pakketje samenstellen voor de paasvieringen met daarin een kleinigheid voor elke dienst vanaf Witte Donderdag tot de Paasmorgen.

We hopen na ruim een jaar op de Witte Donderdag met elkaar brood en wijn te delen, uiteraard volledig coronaproof. Voor de thuisvierders zal er in het pakketje een flesje wijn en matses zijn, om zo thuis mee te vieren. Wat er verder nog in het tasje komt te zitten, houden we nog even voor ons.

Hoe gaat het in zijn werk. Uiterlijk 23 maart geeft u aan of u een ‘thuisvierpakketje’ wil ontvangen. U geeft daarbij aan met hoe velen u thuis viert en of u wijn of druivensap wil.

De dagen erna worden de pakketjes klaargemaakt in De Open Hof. Op een aantal momenten is de kerk open en kunt u het pakketje komen halen of het wordt thuis gebracht.

Samengevat:

Viert u de dienst(en) in de stille week met ons mee?

Meldt u dan aan bij

Emmy Hilmert (ehilmert@gmail.com en telefoon 06-17874928)

of bij Lex Figee (p.jfigee@freeler.nl en telefoon 06-46975746)

Vergeet daarbij niet aan te geven voor hoeveel personen u het pakketje wil en of u wijn of druivensap verkiest.

Bent u zelf niet in staat het pakketje op te halen, dan horen we dat graag, wij zorgen dat het wordt thuisbezorgd.

 

Ophaalmomenten in De Open Hof:

zondag 28 maart: 11.15-11.45

maandag 29 maart: 10.00-11.00

dinsdag 30 maart: 10.00-11.00

woensdag 31 maart:; 18.45-19.15

 

Ds. Antoinette van der Wel (dsavdwel@deopenhof-hia.nl en telefoon 06-10812631)


De digitale veertigdagenkalender: Heeft u zich al aangemeld?

Heeft u zich al aangemeld? U kunt nog aansluiten.

U kunt zich aanmelden via deze link: veertigdagenkalender van De Open Hof

U ontvangt elke dag een mail. Per dag zijn de onderwerpen verschillend. Zo krijgt u de ene dag een lekker recept, de andere dag stof tot nadenken, ook onze jongere gemeenteleden worden niet vergeten. We hopen u met deze kalender een handvat te bieden voor bezinning en barmhartigheid.

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl, telefoon 06-10812631


Vespers in de veertigdagentijd

De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de veertigdagentijd,

Op de woensdagen in de veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien kerkomroep.nl. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10156

In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen

hiermee het project van kerk in actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden

besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezingen voor de komende weken zijn:

3 maart: De vreemdeling onderdak bieden.

We lezen psalm 146 en Leviticus 19, 33-34. Muzikale medewerking: Egbert Jan Peusken

10 maart: De naakten kleden.

We lezen psalm 84 en Mat.5:38-42. Muzikale medewerking: Davy van der Hoeven

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl, telefoon 06-10812631


Huiskaarsen bestellen

Wasreliëf C : BESCHERMDE AARDE

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

HUISKAARSEN

U kunt deze kaarsen bestellen door een mail te sturen naar:

vanherkt@hotmail.com of op vrijdagmorgen 19 of 26 februari te bellen naar de kerk telefoon nummer 681 38 09

Met vriendelijke groet

Teus van Herk – Koster


Avonden over Het goede leven – vervalt ivm Corona

De Open Hof organiseert twee digitale avonden over het landelijke thema van de PKN. De avonden zijn als cyclus mee te maken, maar ook los van elkaar. Stem af op de kerkomroep van De Open Hof.

  • Dinsdag 9 maart, 20.00 uur
  • Dinsdag 13 april, 20.00 uur

Doet u mee? Meldt u zich dan aan bij ds. Antoinette van der Wel

(dsavdwel@deopenhof-hia.nl), na aanmelding ontvangt u de teksten.

We weten op dit moment nog niet wat de (corona) maatregelen betekenen voor deze avonden. Het is fijn als u zich aanmeldt, dan kunnen we u op de hoogte houden.

 

Namens de commissie Vorming en toerusting

Ds. Antoinette van der Wel, dsavdwel@deopenhof-hia.nl


Licht

‘Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!’
Prediker 11: 7

 Een goede sneeuwbui haalt de eenzaamheid uit de lucht. Dat is denk ik waarom ik me na een dik pak zoveel beter voel, zuiverder. Alsof ikzelf échter ben en het leven ineens eerlijker. Het alledaagse ligt bedekt. Het vriest misschien nog wel maar je voelt het even niet. Je bent nog steeds alleen maar je mist de anderen niet. … Er is iets aan verse sneeuw wat hoop geeft.’

uit: Vaslav, van: Arthur Japin

 Sneeuw! Een witte wereld. De zon schijnt, het licht is een genot. Blije gezichten, vriendelijke mensen. Kinderen met rode wangen van de kou, spelend in de sneeuw, schaterend van plezier, hoe heerlijk vertrouwd en daarom, zeker nu, zo bijzonder. Even gewoon genieten, kinderlijke verwondering, onbekommerd plezier in een prachtige witte wereld.

 De kinderlijke verwondering door Gil vander Heyden gevangen met een paar voorzichtige woorden:

‘Sneeuw is regen
die het koud heeft,
druppels
met een jasje aan.
Is miljoenen
witte zoenen.
 
Is kleine stemmen
achter de ruiten:
Kom. Kom mee
naar buiten.’
 

uit: Kleine stemmen
van: Gil vander Heyden

Tineke Vroegindeweij, email tinekedas@hotmail.com


De Ark en De Open Hof vieren samen: vespers in de Veertigdagentijd

Het is Aswoensdag (17 februari) geweest. Vanaf die dag tellen we veertig dagen naar het Paasfeest. Veertig, hoor ik u denken, volgens mij zijn het er 46! Dat klopt, maar de zondagen tellen vanouds niet mee als vastendagen. Op zondag vieren we elke week weer de opstanding en die dag is dus niet geschikt voor ingetogen leven, dat feest mag elke week gevierd worden.

Op de woensdagen in de Veertigdagentijd zenden we vanuit De Open Hof een korte meditatieve vesper uit. We hopen dat gemeenteleden hun medewerking op muzikaal gebied zullen verlenen. U kunt via de website deze vespers zien op kerkomroep.nl. In de vespers komt elke week een van de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. We volgen hiermee het project van Kerk in Actie van de landelijke kerk. Op allerlei manieren zal hier aandacht aan worden besteed in de vespers en in de kerkdiensten. Kijkt en viert u mee?

De orde van dienst is eenvoudig. De lezing voor deze week is: 24 februari: Psalm 42, Johannes 4, 1-10: thema: de dorstigen drinken geven.

Online van harte welkom om deze dienst te volgen

Hartelijke groet

Ds. Antoinette van der Wel


Actie Kerkbalans 2021

de Actie Kerkbalans is in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

In de periode van 11 – 25 januari 2021 wordt de actie Kerkbalans gehouden.

Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Kerk TV

Te midden van alle onmogelijkheden die het coronavirus de afgelopen maanden met zich meebracht, werd duidelijk waar de kerk wél toe in staat was. De kerkdiensten werden met Pinksteren weer opgestart en zijn sindsdien via Kerk TV te bekijken. Dankzij de nieuwe geluidsinstallatie kunnen we genieten van een uitstekende weergave van spraak en muziek. De mensen van het beamerteam verzorgen mooie presentaties bij de kerkdiensten.

Pastoraat

Het pastoraat ging liefdevol door met haar werk, al moest het soms via een raam op een kier.

Vanuit de kerk geven we zorg en aandacht aan de gemeenteleden op zo’n manier – in gesprek of in een ontmoeting – dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dit kan gebeuren in een gesprek, in een groep maar ook in een onverwachtse ontmoeting.

Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. De pastorale aandacht is er voor een wijde kring van mensen.
Pastoraal bezoekwerk door ambtsdragers of contactpersonen is een belangrijke vorm van pastoraat.
Ook de predikant speelt hierin een belangrijke rol. Met name bij de aandacht voor ouderen, zieken en eenzame mensen. Diverse medewerkers en ds. van Bolhuis hebben heel veel werk verzet voor onze gemeente.

Diaconaat

Het diaconaat kreeg nieuwe impulsen, zowel voor mensen binnen als buiten de kerk. Een aantal activiteiten konden niet doorgaan zoals de ouderenmiddag en Kom op de thee. Gelukkig kon rond Pinksteren een zeer geslaagde bloemengroet aan onze gemeenteleden worden gebracht.

Buiten de muren van De Open Hof waren we voor het tweede jaar betrokken bij de actie Deel uw vakantiegeld, maar ook via het Interkerkelijk Diaconaal Beraad hebben we ons aandeel geleverd bij o.a Schuldhulpmaatje.

Aan vindingrijkheid en enthousiasme geen gebrek.

 

Nieuwe Predikant

Onder leiding van ds. Sophie Bloemert hebben we een beleidsplan gemaakt voor onze kerk. De beroepingscommissie heeft dit werkstuk goed kunnen gebruiken bij haar zoektocht naar een nieuwe predikant(e). Door de gevolgde procedure en uitstekend werk van de commissie heeft dit uiteindelijk kunnen leiden tot de aanstelling van ds. Antoinette van der Wel per 1 november. Ds. van der Wel is energiek aan de slag gegaan en we ervaren inmiddels een goede en inspirerende samenwerking.

Veel vrijwilligers

In één van de vorige nieuwsbrieven is bericht over de inzet van onze kerkmeester om ons kerkgebouw goed te onderhouden. Veel vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor de kerk. Maar ook financieel zullen we het samen moeten doen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar om een bijdrage. De Actie Kerkbalans is voor de financiële huishouding van de kerk de belangrijkste inkomstenbron. Het is vrijwillig, maar we kunnen niet zonder! We hopen dat we weer op u mogen rekenen.

Geef voor je kerk

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jan van Es, bijdrage-administrateur,
telefoon 681 37 63, e-mail vvb@deopenhof-hia.nl

 

Het bezorgen van de uitnodigingsbrief:

Omdat we in coronatijd het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk willen beperken, bellen we dit jaar niet bij u aan en wordt de uitnodigingsbrief bij u in de brievenbus gestopt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te reageren:
–          1. Indien mogelijk maak gebruik van het digitale toezeggingsformulier op de website.
–          2. Lukt dit niet dan kunt u zelf uw envelop in de brievenbus van de kerk te stoppen, of
–          3. U kunt uw antwoordenvelop brengen bij degene die de uitnodigingsbrief bij u heeft gebracht of u kunt contact opnemen met deze persoon.
–          4. Natuurlijk kunt u uw antwoordenvelop ook nog per post retourneren

 

 

 


Zingen in de kerk

Gisteren kwam de PKN met het dringende advies helemaal niet meer te zingen in de kerk, ook niet met een ensemble van vier. De classis kwam even later met een zelfde advies. De gebeurtenissen in Biddinghuizen en de dreiging van de Britse variant van het coronavirus liggen hieraan ten grondslag.

Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters besloten de eerstkomende vier zondagen de diensten zonder het ensemble te houden. Natuurlijk zal er wel muziek zijn van o.a. de organisten.

We wachten verdere ontwikkelingen af en hopen dat na die vier weken er weer gezongen mag worden.

 

Chris Meijer, voorzitter kerkenraad (cjmeijer50@gmail.com)