Primeur: Passion4kids op 8 april in Heerjansdam – Gaat ivm Coronavirus niet door

Op woensdag 8 april vindt dit unieke muziekeve-nement – naar het voorbeeld van de bekende tv-productie The Passion – voor de zesde keer plaats. Dit jaar zorgt christelijk kindcentrum De Rank ervoor dat Heerjansdam de primeur heeft: het veld achter de Dorpskerk vormt het toneel van Passion4kids. Voorafgaand hieraan is de tocht met het verlichte kruis waaraan de kinderen, hun ouders en andere betrokkenen en belangstellen-den kunnen deelnemen.

Talenten

In de afgelopen vijf jaar was de organisatie van Passion4kids in handen van christelijk kindcen-trum De Notenbalk in Zwijndrecht. Kinderen en leerkrachten van De Rank in Heerjansdam heb-ben nu met veel plezier het stokje overgenomen. Daarbij krijgen ze nog wel hulp van kinderen en leerkrachten van groep 5 tot en met 8 van De Notenbalk, maar ook van een groep PIT’ers, ouders en andere vrijwilligers. “Met elkaar zijn ze vol passie bezig om van Passion4kids weer een indrukwekkend spektakel met zang, spel en dans te maken,” aldus Anneke van de Pol, directeur van kindcentrum De Rank.

Passion4kids vertelt het paasverhaal uit de Bijbel en is verbonden met de christelijke identiteit van PIT kinder-opvang & onderwijs. De insteek van de kinderen van De Rank en De Notenbalk is nog meer mensen deelge-noot te maken van deze bijzondere vertelling over de laatste uren van het leven van Jezus en van hoop voor de toekomst. “Het is en blijft elk jaar opnieuw mooi om Passion4kids te organiseren. Het is geweldig om te ervaren wat een talenten we in huis hebben,” vindt Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs.

“We zijn blij dat we na het Raadhuisplein weer zo’n prachtige plek voor Passion4kids hebben gevonden. Op 8 april is iedereen ’s avonds van harte welkom achter de Heerjansdamse Dorpskerk. Mis het niet!”

Nieuwsbrief 218


Zangdienst in Passie- en Paassfeer in De Open Hof, 29 maart 2020 – 17.00 uur – Gaat ivm Coronavirus niet door

Op zondag 29 maart 17.00 uur staat de volgende zangdienst gepland in De Open Hof. Medewerking wordt verleend door Christelijk Regiokoor “Adonai” uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger. De piano wordt bespeeld door Kees de Bruin en ook deze keer zal fluitist Severin van Dijk weer medewerking verlenen. Het orgel wordt ook bespeeld door Peter Burger. Een zangdienst in Passie-Paassfeer betekent mooie muziek uit de lijdenstijd, die ons al zingend brengt naar het licht van Pasen, waar dan ook aan het einde van deze dienst over ge-zongen mag worden. Het koor heeft weer een schitterend repertoire voor de bezoekers, muzikaal omlijst door piano- en fluitspel. Daarbij hoort uiteraard weer een beamerpresentatie en kunt u als aanwezigen ook uw muzikale bijdrage leveren tijdens het zingen van de bekende samenzangliederen uit de Passie-Paastijd.

 


Wereldgebedsdag Vrijdagavond 6 maart 19.30 uur H. Nicolaaskerk

Wereldgebedsdag

Op vrijdagavond 6 maart mogen we ons aansluiten bij het wereldwijde gebed. Tijdens de oecumenische vie-ring van wereldgebedsdag volgen we een liturgie die voorbereid is door vrouwen uit Zimbabwe, zingen we samen met een projectkoor uit De Open Hof en de H. Nicolaaskerk en wordt er een collecte gehouden om drie projecten in Zimbabwe te steunen. De viering begint om 19.30 uur in de H. Nicolaaskerk aan de Wete-ringsingel 48b.


Vakantiegeld Samen Delen 2020

Vakantiegeld Samen Delen 2020

Een stukje uit Trouw van 10 december 2019: “Duizenden kinderen in Nederland gaan nooit op vakantie, krij-gen geen laptop, tablet of nieuwe kleren. Veel huishoudens leven in armoede en dat neemt niet af.”

Een jaar geleden lanceerden vier PKN kerken in HIA de actie Vakantiegeld Samen Delen, dit in navolging van wat er in andere plaatsen soms al jaren gedaan wordt. Het werd een groot succes. Zo’n 12.000 euro werd op gehaald. Velen die het nodig hadden konden geholpen worden.

Ook dit jaar willen wij u vragen om mee te doen, het is nodig. Acht procent van de Nederlandse gezinnen, paren en alleenstaanden hebben een laag inkomen. Iets meer dan drie procent van die mensen moet het zelfs al vier jaar of langer doen met een schaars inkomen. In totaal gaat het om zo’n 60.000 Nederlanders die het als alleenstaande met nog geen 1.000 euro en als stel met nog geen 1.500 euro en als gezin proberen rond te komen van minder dan 2.000 euro in de maand.

De economie herstelt maar veel mensen merken daar niets van. Nog altijd zijn er zo’n 264.000 kinderen, die deel uitmaken van een gezin dat met moeite in de eerste levensbehoefte kan voorzien. De jeugd die onze toekomst is verdient beter, zeker in een rijk land als Nederland.

Wij willen ook dit jaar hier iets aan doen, ook dit jaar vragen wij u om een bijdrage omdat wij aan mensen die eigenlijk niet met vakantie kunnen toch door uw hulp dit mogelijk kunnen maken. Wij weten hoe dankbaar deze mensen zijn dat anderen naar hen omkijken.

Heel graag willen wij gezinnen, paren en alleenstaanden die in aanmerking denken te komen voor een bijdrage oproepen om het deelname formulier te downloaden van de website en vul deze in. Geeft dit problemen, vraag hulp. De diakenen van de deelnemende kerken helpen u graag of weten de weg te vinden hoe u geholpen moet worden.

Namens Stuurgroep VSD,

Gerrit Rijkens

 


Vespers in de veertigdagentijd – vanaf 26 februari 19.30 De Ark

Op 26 februari, op “Aswoensdag” begint de Tijd voor Pasen. Vanaf die dag kunnen we 7 weken lang op de woensdagavonden voor een half uur bij elkaar komen in De Ark voor een vesper: een korte dienst van liede-ren, een lezing en gebeden. Die avonden bieden een waardevol moment van bezinning en gemeenschap midden in de week. Dat kan ons helpen om de nabijheid van God te ervaren en om open te bloeien! De ves-pers beginnen om 19.30 uur en duren een half uur. Namens De Ark gaat ds. Piet van Veldhuizen voor, na-mens De Open Hof Gerrit Rijkens en ds. Emőke van Bolhuis. De data zijn 26 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 en 8 april. U bent van harte welkom!


Geloven thuis

Wat geef je je kind mee, qua geloof
en wat liever níet? Op school
wordt er misschien iets aan gedaan
en je komt af en toe in de kerk,
maar wat kun je thuis?

Als ouder wil je dat je kind iets
weet van de verhalen en rituelen
van het christelijk geloof. Die zijn
waardevol op hun levensweg.
Je wilt dat ze in vrijheid kunnen
kiezen, later, maar dan moeten ze er wel wat van meekrijgen.
Op een manier die past bij jullie gezin.

Wij, de commissie Vorming en Toerusting van De Open Hof, zijn van plan
een cursus (3 avonden/ dagdelen) over geloofsopvoeding te organiseren.

We nodigen een deskundige, ds. Marloes Meijer, uit en gaan met elkaar in
gesprek.Hoe doen andere ouders het? Wat zijn hun ideeën? Wat wil je
eigenlijk doorgeven, wat geloof je zelf?

Hebben jullie hier belangstelling voor, geef dat dan door aan Jacqueline
Meijer. Alleen bij voldoende belangstelling kan de cursus doorgaan, dus
meld je tijdig aan.

Na aanmelding volgt concrete informatie en bepalen we in overleg de data.
Er zal een bijdrage van 5 euro per bijeenkomst gevraagd worden.

Jacqueline Meijer
E-mail: meijer.jacqueline@gmail.com
Telefoon: 06 13377490


Prijzen loterij kerstmarkt

De prijzen vallen op de volgende lotnummers in 2019.
Prijs lotnummer omschrijving prijs
1e prijs 2094 rondvlucht
2e prijs 1522 3 mnden Fysio.Amb.
3e prijs 1164 Alloygator van Gorp
4e prijs 524 Paradijshoeve
5e prijs 979 Oogwereld de Groot
6e prijs 1050 Oogwereld de Groot
7e prijs 1185  € 100,– Verschoor
8e prijs 432 € 100,– Sign Power
9e prijs 324 Morgana
10e prijs 1883  € 50,– Smit mode
11e prijs 245 € 45,– Heeren van Amb
12e prijs 1396 1 uur bowlen
13e prijs 695 1 uur bowlen
14e prijs 1843 € 25,– Willem Boon
15e prijs 93 € 25,– Willem Boon
16e prijs 850 airco Sparreboom auto
17e prijs 2039 Pieter van Dongen
18e prijs 518 Van Pelt kappers
19e prijs 1154 Van Pelt kappers
20e prijs 1146 PONS
21e prijs 1500 € 20,– KING kleding
22e prijs 834 € 20,– KING kleding
23e prijs 1716 Oosthoek
24e prijs 1409 Oosthoek
25e prijs 1915 Oosthoek
26e prijs 460 1 uur bowlen
27e prijs 737 1 uur bowlen
28e prijs 705 My skin en feet
29e prijs 2022 1 uur bowlen
30e prijs 698 1 uur bowlen
31e prijs 901 Fruit/groente De Koning
32e prijs 1675 miniconsult
33e prijs 1904 schapenwolvet
34e prijs 2195 Bella Milano
35e prijs 1122  Woonwulp verfpakket
36e prijs 1701  Woonwulp verfpakket
37e prijs 514  Woonwulp verfpakket
38e prijs 340  Van der Spoel
39e prijs 1874  Van der Spoel
40e prijs 583 4 Tureluur bier
41e prijs 1455 4 Tureluur bier
42e prijs 449 € 10,– Voordijk
43e prijs 171 € 10,– Voordijk
44e prijs 2012 € 10,– Voordijk
45e prijs 2232  € 10,– Livera
46e prijs 1700  € 10,– Livera
47e prijs 392  € 10,– Livera
48e prijs 335  € 10,– Livera
49e prijs 440  € 10,– Livera
50e prijs 485 € 10,– Bor
51e prijs 1748 € 10,–  Bor
52e prijs 278 € 10,– Bor
53e prijs 1743 € 10,–  Bor
54e prijs 2035 € 10,– Jewel
55e prijs 1996 € 10,– Jewels
56e prijs 2192 € 10,– Mitra
57e prijs 653 Wijn Leoverhagen
58e prijs 1820 Wijn Leoverhagen
59e prijs 980 Wijn Leoverhagen
60e prijs 955 Wijn Leoverhagen
61e prijs 1372 wijn  “De Landbouw”
62e prijs 1847 Schoonrijdersclub
63e prijs 1497 Schoonrijdersclub

Kerstliederen zingen in De Open Hof

Op zondag 8 december staat er de eerstvolgende koor- en samenzangdienst in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht gepland. Dit keer worden er advents- en kerstliederen gezongen. Als gast- koor zal deze middag het bekende Regiokoor Adonai uit Waddinxveen optreden. Dit koor is al meerdere keren te gast geweest in De Open Hof en staat garant voor prachtige koorzang. De bijbehorende beamerbeelden leveren zij zelf aan en zorgen voor een indrukwekkende presentatie van beeld en geluid. Het koor wordt muzikaal bijgestaan door fluitiste Renate Hooijer en pianist
Kees de Bruin. De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Burger, die ook deze middag het orgel zal bespe- len. Als samenzangliederen staan onder andere de volgende bekende titels geprogrammeerd: “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken” , “Er is een God die hoort” , “Midden in de winternacht” en “Eer zij God in onze dagen”. De zangdienst begint om 17.00 uur.

Leen Koster


Singelkoor

Zondag 6 oktober wordt er tijdens de dienst een optreden verzorgd door het Singelkoor uit Dordrecht. Het belooft een leuke dienst te worden waarbij de optredens van het koor zijn afgestemd met de voorganger ds. Groeneveld).

Het Singelkoor is een christelijk koor uit Dordrecht, hoe lang zij bestaan is onbekend maar waarschijnlijk zo rond de 45 jaar. Het koor bestaat uit 25 enthousiaste leden, die met elkaar tijdens kerkdiensten optredens verzorgen. Deze optredens vinden plaats in aangepaste kerkdiensten. Het Singelkoor heeft een vaste pianiste en dirigent. In 2018 heeft het koor een cd opgenomen met de titel “gewoon anders” want dit is precies wat het Singelkoor is. Een geweldig koor, maar op sommige gebieden anders en dat is prima!

De cd is dan ook een resultaat van hard werken, en hier zijn zij trots op. Iedereen is welkom bij het Singelkoor, er zijn geen grenzen in leeftijden of muzikaliteit. Zij repeteren iedere tweede en vierde dinsdag van de maand in de Wilhelminakerk in Dordrecht van 19.15 tot 20.30. Kom gerust eens kijken of mee repeteren, het koor is ook altijd blij met vrijwilligers.

Na de dienst is er de mogelijkheid om de CD te kopen (voor 10 euro).

We hopen jullie dan graag te zien bij de dienst op 6 oktober, om 10.00 uur in De Open Hof.

Namens de commissie Eredienst

Sietze Buist


Aanhaken begint weer

Op dinsdag 17 september starten we weer met aanhaken. We beginnen om 10.00 uur en we eindigen om 11.30. Ik hoop dan iedereen weer te zien die het vorige seizoen is geweest om te haken en breien. Bent u nog nooit geweest? Kom dan gerust een keer vrijblijvend langs om te haken of breien. Er is wol aanwezig.
Bent u het breien of haken niet machtig. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Stella Koppelaar, Emmie Hilmert