Bijbelstudie 12 november vanaf 10:30 uur

De volgende bijeenkomst van de vrijdagochtend Bijbelstudiegroep is Deo volente op 12 november vanaf 10:30. Vorige keer lazen we Psalm 8. “U hebt hem – de mens – bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen.” – Wat betekent dat in de praktijk?

Dat zien we onder anderen in geboden uit Deuteronomium 20 en 22, waarin God ons oproept om ook tegenover dieren barmhartig te zijn en bij een conflict de bomen te sparen. Wij mensen moeten ervoor zorgen, dat ook dieren en bomen hun belangrijke rol in Gods schepping kunnen blijven vervullen. U bent van harte welkom om hierover mee te praten

ds. Emőke van Bolhuis


Coronamaatregelen – Stapje terug

 

Helaas hebben de verscherpte coronamaatregelen ook gevolgen voor onze gemeente. We waren blij dat we van een aantal regels af waren, maar die worden nu weer ingevoerd.

De belangrijkste zijn:

  1. In de kerk dragen we een mondkapje als we naar de kerkzaal lopen. Als we een plaatsje hebben aangewezen gekregen mag het mondkapje af.
  2. We gebruiken de garderobe niet, maar nemen onze jas mee de kerkzaal in.
  3. Na de dienst wordt geen koffie meer gedronken.

Tenslotte nog een positief bericht: we mogen gelukkig nog zingen!

Mede namens de kerkrentmeesters, Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)

 

 


Klimaatmars – Zaterdag 6 November in Amsterdam

 

Uit de brief die we ontvangen hebben van Elske Scholte namens de Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep:

Op zaterdag 6 november vindt er opnieuw een grote landelijke Klimaatdemonstratie plaats in Amsterdam. De demonstratie is bedoeld om politiek en samenleving te wijzen op de dringende noodzaak van vergaande maatregelen tav de klimaatcrisis.

Duidelijk is dat deze demonstratie zeer breed gedragen wordt door zeer veel maatschappelijke organisaties.

De Interreligieuze Klimaat&Geloofgroep wil deze dag beginnen met een moment van bezinning met een interreligieuze viering in de Westerkerk.

Thema van de viering is: ‘Geef de aarde door – in ‘s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen en religies zullen hun bijdrage geven.
Gastheer is de predikant van de Amsterdamse Westerkerk Herman Koetsveld.
De viering begint om 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd! Steun ons in uw gebed.
Meer informatie vindt u op www.maaktoekomst.nl

Werkgroep Groene kerk: Ria Kool: riakool@xs4all.nl Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Kinderkerk is weer begonnen

Het kerkelijk jaar is weer begonnen. De startzondag en eerste kinderkerk zijn weer geweest. Wat was het een feest om zoveel kinderen in de kerk te zien! We hebben onder andere gezellig met z’n allen geknutseld met natuurlijke materialen. De kinderen hebben na afloop van de dienst vol trots aan iedereen laten zien wat ze gemaakt hebben!

Dit jaar hebben we nog twee kinderkerken gepland:

zondag 31 oktober

zondag 12 december

zondag 25 december (kindernevendienst)

Kinderkerk is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en is iets langer en uitgebreider dan een kindernevendienst.

We gaan er weer een feestje van maken en hopelijk komen er ook de volgende keer weer veel kinderen!

Groetjes, namens de leiding van de kinderkerk, Jantine van Rijckevorsel


Het Projectkoor weer van start! (?)

Heeft u ook zoveel zin om weer te zingen? Op vrijdag 15 oktober gaat het projectkoor weer van start in De Open Hof. We beginnen om 19.00 uur.

We gaan allereerst ons buigen over de liederen van het seizoen 2013-2014. Welke ‘liederen van de maand’ hebben we toen gezongen? Kennen we deze liederen uit de beginperiode nog? Of… zijn we de meeste van deze liederen vergeten. Enkele van deze liederen hebben we nog wel eens tijdens een dienst gezongen…… maar het merendeel zal mogelijk weggezakt zijn.

En zal meerstemmig zingen nog lukken, zoals de ‘Taizé-liederen?

Ook is er deze avond ruimte voor een stukje overleg: ‘Hoe gaan we als projectkoor verder?’ en ‘hoe is het eigenlijk met onze stem?’.

Achter de titel van dit stukje staat ook een vraagteken. We weten, dat niets zeker is in deze tijd. We hopen natuurlijk dat het uitroepteken overheerst!!

Deze eerste avond stoppen we uiterlijk om 19.45 uur.

U komt toch ook?

 

Rein Smit, e-mail: liedvandemaand@gmail.com


Catechese begint weer

Basiscatechese voor basisscholieren van de groepen 7 en 8

  • Iedere maandagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur in de Ark
  • We starten maandag 20 september.

Catechese voor middelbare scholieren

  • Eens per maand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Open Hof
  • We starten en sluiten steeds met z’n allen, maar we gaan in leeftijdsgroepen uiteen voor gesprek over geloofsthema’s.
  • Exacte data worden via deze site bekend gemaakt.

Aanmelden voor catechese kan bij dominee ds Piet van Veldhuizen (06-38304109).


“Krant op tafel” iedere 2e woensdag van de maand

We starten weer met onze activiteit: “krant op tafel”

Met elkaar gaan we in gesprek over informatieve en soms schokkende berichten uit de kranten.

De keuze van de te bespreken artikelen doen we in overleg.

  • 2e woensdag van de maand, van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur
  • Eerste bijeenkomst: woensdagmorgen was reeds 8 september

Sjaak Los – Commissie Vorming en Toerusting

 


Meedoen met de klimaatpelgrimstocht door Nederland: 30-09 tot 11-10

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid

Hoe kunt u meedoen? Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

1) Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

2) Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.

3) Verspreid bijgaand bericht over de klimaatpelgrimstocht onder de leden van uw geloofsgemeenschap, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan ondertekenen.

Meer informatie?
Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Hartelijk dank voor uw stem en deelname,

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


De Open Hof opschoondag zaterdag 9 oktober a.s. Doe je ook mee?

Op 18 september heeft de wereldwijde opschoondag plaatsgevonden. Ruim 180 landen deden mee om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft meegedaan

Wij zijn inmiddels een Groene Kerk geworden en willen ons steentje bijdragen. We zijn echter in deze weken volop bezig met de activiteiten rondom de startzondag en de startweek van het nieuwe seizoen.

Daarom willen we op zaterdag 9 oktober onze eigen opruimactie organiseren in de wijk rondom onze kerk van 10.00 tot 12.00 uur

Iedereen, jong of ouder, is welkom om mee te doen.

We beginnen met een kopje koffie/thee/limonade bij de kerk en gaan daarna aan de slag. De benodigde materialen liggen dan klaar. Doe je mee?

Aanmelden kan bij onderstaande e-mailadressen voor 1 oktober.

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Bijbelstudie vanaf vrijdag 1 oktober a.s.

Ook dit jaar willen we graag met een groep Bijbelstudie doen op de vrijdagochtend. We hopen te beginnen op vrijdag 1 oktober vanaf 10.30 uur.

In het kader van ons jaarthema: “Van U is de toekomst”, zullen we nadenken over onze van God gekregen opdracht om de aarde te bewaren. De eerste keer lezen we het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2 en zullen we stilstaan bij 2:15: “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”

U kunt zich melden via mijn e-mailadres: JP.vanBolhuis@caiway.nl

U bent van harte welkom!

Emőke van Bolhuis