Kloosterweekend: 10-12 maart 2017 – nog enkele plaatsen beschikbaar

In het weekend van 10-12 maart 2017 ben je van harte welkom om mee te gaan naar het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller.
De missiezusters hebben tien eenvoudige eenpersoonskamers voor ons gereserveerd met een vaste wastafel met warm en koud water (douche en toilet is op de gang).
Het is de bedoeling om tijdens dit weekend ook een bezoek te brengen aan de Kruiswegstaties van Aad de Haas in de gemeente Wahlwiller.
De kosten van het klooster zijn € 109,– per persoon (voor 2 dagen inclusief maaltijden, koffie/thee en gebruik van een groepsruimte), reiskosten komen hier nog bij.
Een bezoek aan de Kruiswegstaties (rondleiding voor minimaal 8 personen) kost € 5,– per persoon. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht.
Op woensdagavond 1 februari (19.30 in De Open Hof) bereiden we het bezoek voor met degenen die meegaan. Noteer deze datum vast in je agenda.
Er kunnen tien mensen mee, geef je snel op want vol=vol.
Opgeven kan bij:
Ds. Marianne Moerland, telefoon 684 80 87 (dinsdag, woensdag en vrijdag), e-mail ds.moerland@deopenhof-hia.nl
Jacqueline Brandenburg, telefoon 06 292 749 24, e-mail j.brandenburg@caiway.nl

Jacqueline Brandenburg

klooster


Deel je Kerk – ds. Karin van den Broeke

4 oktober 20.00 uur komt ds. Karin van den Broeke,
voorzitter van de generale synode van de PKN,
in De Open Hof spreken over het rapport van de Protestantse Kerk
Kerk 2025. Waar een Woord is, is een weg.

Wie het Nieuwe Testament leest, merkt dat de vreugde eraf spat wanneer over de kerk gesproken wordt. Denk aan tintelende beelden als ‘bruid’ en ‘lichaam van Christus’. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde. Wanneer het vandaag over de kerk gaat, komen er bijna vanzelf ook andere woorden en beelden boven. Woorden als krimp en vergrijzing, en het beeld van een gebouw onder dik stof. De kerk die eens een vast onderdeel uitmaakte van onze cultuur en samenleving lijkt nu overbodig. In zulke tijden is de verleiding om maar op te houden met de kerk daarom heel herkenbaar. Moeten we er dan inderdaad mee ophouden? Velen weigeren dat te doen. Als je doorvraagt, is dat niet omdat ze vinden dat de kerk er nu eenmaal bij hoort, maar omdat zij van de kerk houden. Omdat zij zich diep aangesproken weten door het evangelie, de boodschap waar de kerk van leeft. Omdat ze zich geen leven kunnen voorstellen zonder kerk. Een leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

Komt allen! Inloop met koffie en thee om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

schoenen


Dialoogtafels

Op dinsdagavond 20 september gaan we “in Dialoog”, iedereen is welkom van 20.00-21.30.

De dialoogtafels zijn in Rotterdam ontstaan na het drama met het World Trade Center, 9-11 in 2001, en nu worden in Nederland in ruim 100 plaatsen dialoogtafels georganiseerd.

Het idee van de dialoogtafel is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema.

Het thema op 20 september is: ‘Delen’, passend bij het jaarthema van de kerk.

Laat je verrassen en sluit aan bij het gesprek!

Opgeven kan bij Jacqueline Brandenburg, tel. 06-29274924

vergadering


Impressie van een feestelijke dag

Zondag 22 mei vierden we ons 125 jarig bestaan. Een dag vol muziek, herinneringen en elkaar. Kijk voor een impressie van de dag naar bijgevoegde foto’s in dit artikel of in het foto-album.

« van 2 »

2016_Bloemschikking_Pasen_0313

Thema: Ik ga. Zet een stap naar de ander.
Lezen: Lucas 23:38-43.

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd klinkt de roep om recht.
In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en ander zich afkeert.
(verbeeld in de twee streliziabloemen)

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven

Spot sluit af
de roep om ontferming opent de hemel

God
ontferm U

De bloemschikgroep


TAIZEVIERING ZONDAG 20 maart 2016

Logo_DrechtstedenOp zondagavond 20 maart 2016 wordt om 19:00 uur in de Open Hof  kerk , Herschelstraat 27  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19:00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzen wij u naar onze website: www.taizedrechtsteden.nl

Namens de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden,

Marian van Leeuwen, e-mail werkgroep@taizedrechtsteden.nl


Bloemschikking 6 maart

Thema: Ik ga. Zet een stap naar de ander.2016_Bloemschikking_Pasen_0306

Lezen: Lucas 18:9-14

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd wordt de kleur roze gebruikt.
Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.
Er worden roze bloemen gebruikt op een roze kleed.
We doen een stap verder, er staan een paar schoenen bij.

 

 

schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven

eigen waan zet geen stap naar de ander

wie zich buigt naar God komt in beweging

God zet ons op onze voeten.

De bloemschikgroep


Bloemschikking 28 februari

Thema: Ik ga. Zet een stap naar de ander.2016_Bloemschikking_Pasen_0228

Lezen: Lucas 22:66-71
Op deze derde zondag in de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet.
Er is sprake van verharding en onwil.
De schriftgeleerden en hoge priester gaan er als het ware dwars voor liggen –
te zien aan de liggende bloemen.
De schoenen blijven op dezelfde plaats staan.

schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voor gaat naar de ander
ons voor gaat naar leven

gevangen deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap

God het is zo donker
laat liefde bloeien

de bloemschikgroep


Bloemschikking 21 februari

Thema: IK GA –zet een stap naar de ander

2016_Bloemschikking_Pasen_0221
Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd
klinkt de oproep om het verschil te maken door
niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben,
maar ook je vijanden. In de schikking zien we
hoe één bloem boven de anderen uitsteekt
– de zelfde – en toch zo anders, sterk en kwetsbaar.
Als verwerking zijn anjers en aronskelkblad gebruikt, dit vanwege de betekenis:
Anjer: liefde en lijden
Aronskelk staat voor lijden.
Ook altijd groen mos en klimop, Gods trouw uitbeeldend
Bij de babyschoentjes voor de eerste stappen staan nu mooie
damesschoenen: Op stap… naar de (A)nder

schoenen aan
om met hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven

die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel
lief
te hebben
zo het verschil
te maken

God
open
ons hart

De bloemschikgroep


Bloemschikking 14 februari

2016_Bloemschikking_Pasen_0214

Thema: Ik ga. Zet een stap naar de ander.

 

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar het leven

 

zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapen

 

God blijf waken
wees houvast

 

Veertig witte tulpen wijzen naar de veertigdagentijd, naar bezinning en gebed.
Schoenen verwijzen naar de stappen.
De bloemschikgroep