Nashville

Reactie op de Nashville-verklaring, voorgelezen op zondag 13 januari aan het begin van de eredienst.

Begonnen we de dienst met de groet; vrede zij u allen! Op het leesrooster staat Jesaja 40:1-11. In deze lezing gaat het om de kracht van God en de kwetsbaarheid van de mens. Mensen zijn kwetsbaar. Laten we dus voorzichtig zijn met elkaar. Die kwetsbaarheid hield ons de afgelopen week bezig.

In november is er een synodevergadering van de PKN geweest. Toen stond op de agenda de vraag of er verschil moest zijn tussen het inzegenen van het huwelijk van man en vrouw en het zegenen van een homohuwelijk. Er is gesproken en geen wijziging doorgevoerd. Kerken binnen de PKN mogen zelf weten of zij andere relaties dan een huwelijk tussen man en vrouw willen inzegenen. Men wil geen verscherping van standpunten, maar ruimte voor gesprek over gender, seksualiteit en huwelijk. Na deze synode heeft Op Goed Gerucht een open brief geschreven, bedoeld als positief signaal, met de inhoud: in heel veel kerken maken we geen onderscheid, niet tussen homo’s en hetero’s, niet tussen zegenen en inzegenen. Deze brief is door 400 mensen ondertekend.

Afgelopen week was de Nashville-verklaring in het nieuws. Deze verklaring van kerken in de Verenigde Staten is in het Nederlands vertaald en voorzien van kanttekeningen. Deze verklaring is door 250 mensen ondertekend en gaf veel ophef. De Nashville-verklaring wil zich verdedigen uit zorg dat de kerken zich teveel zouden aanpassen aan de tijdgeest. Zij ervaren dat steeds minder mensen zich richten op God. Dat is een zorg die wij delen. Wij delen niet de overtuiging dat in de bijbel staat dat seksualiteit alleen in een huwelijk van man en vrouw plaats hoort te vinden. 42 jaar geleden schreef ds. A.J.R. Brussaard een boekje over homofielen in de kerk met de titel ‘een mens hoeft niet alleen te blijven’. Steeds meer protestantse kerken volgen hem daar in. Waar mensen in liefde en trouw het leven delen, mag Gods zegen daar op rusten. Waarom zou je mensen willen verbieden een langdurige liefdesrelatie aan te gaan.

De discussie die afgelopen week in de media is gevoerd roept boosheid en schaamte bij ons op. We schamen ons dat namens onze kerk homo’s worden buitengesloten, terwijl we andere godsdiensten beschuldigen van homofobie. We schamen ons voor alle mensen die bewust of onbedoeld door ons beschadigd zijn. We schamen ons over kerken die gebruikt worden voor politiek. We bidden om zegen voor de kerken, We bidden dat er gebeden wordt om oprecht God te ontmoeten. Dat is waarom we kerk zijn, We belijden dat we kinderen van God zijn We hopen Gods aanwezigheid te ervaren in doop en avondmaal en Hem te eren in onze liederen.

Ds. Marianne Moerland


Kerstnachtdienst – Festival of Lessons & Carols: 24 december 22.00 – 23.00 uur

Op 24 december om 22:00 uur zingen het Interkerkelijk koor Spirit Singers uit Heerjansdam en onder leiding van Arie de Korte in de kerstnachtviering in De Open Hof. Dit is een gezamenlijke dienst met De Ark.

De viering bestaat uit zogenaamde Lessons and Carols. Dit betekent dat het geen traditioneel-protestantse kerkdienst is. We lezen het kerstevangelie (de ‘Lessons’) maar er klinkt geen preek.

Het koor zingt Engelstalige liederen (Carols) over de geboorte van onze Heiland. Bij ongeveer de helft van de liederen wordt de gemeente uitgenodigd om mee te zingen. In Engeland bestaat de traditie van Lessons and Carols nu 100 jaar. Met name de diensten in de kapel van King’s College in Cambridge werden wereldberoemd.

De liederen zijn makkelijk mee te zingen. Tal van andere christelijke kerken hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de ‘Lessons and Carols’ een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden. Sommige liederen zijn voor ons bekend: ‘Silent Night’, ‘o come, o come Immanuel’, ‘Hark the herald angels sing’. Andere liederen zijn minder bekend. De Engelse liederen zijn een feest voor het oor.


Kinderkerst: 24 december 18:30 – 19:15 uur

Kerst is een feest waarop we ieder jaar het verhaal uit de bijbel over de geboorte van Jezus vertellen.

Dit jaar zullen we het verhaal en de muziek van de herders horen. Tijdens kinderkerst wordt het kerstverhaal verteld en worden de bekende kinderkerstliedjes gezongen. Ook mogen de kleinsten muziek maken.

De kinderkerstviering is voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maar iedereen is welkom. Het feest start op maandag 24 december om 18:30 en is ongeveer 19:15 afgelopen. Na afloop staat er warme chocolademelk klaar en is een cadeautje voor de kinderen.

Marijke Kool


Samenzang 9 december 2018: 17:00 uur

Vandaag is er een zangdienst in de Open Hof. Het thema luidt deze keer “Zingen van Advent en Kerst”. Dit keer zal medewerking worden verleend door het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning. Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en bovendien zal trompettiste Jantine Kalkman medewerking verlenen.

Zingen van Advent en Kerst betekent dat u samenzangliederen kunt verwachten zoals: “Heft op uw hoofden poorten wijd” – “Nu daagt het in het oosten” en “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”. Maar we zingen ook “echte” kerstliederen, zoals “Eer zij God in onze dagen” en het “Ere zij God”. Dit laatste lied uiteraard met tegenstem van het koor. Uiteraard zullen het gedicht, een instrumentaal intermezzo en de fraaie beamerbeelden niet ontbreken.

Belangstellenden kunnen vooraf via email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.


Gezellige Kerstmarkt op 7 december: 14.30 – 20.00 uur

Kerstmarkt op 7 december 2018

Vrijdag 7 december van 14.30 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom in De Open Hof.

We hebben wederom een gevarieerd programma :

 • Mooie zelfgemaakte kerststukjes te koop tegen scherpe prijzen
 • Diverse kraampjes met o.a. sieraden, fruit , planten en bloemen
 • Voldoende eten en drinken
 • Diverse activiteiten. Leuk om alvast te vermelden is dat we dit jaar een fotograaf hebben, die een mooie portretfoto van u kan maken.
 • En natuurlijk hebben we de bekende loterij met hele mooie prijzen en een spectaculaire hoofdprijs

Opbrengst is voor: Kerk in Actie Versterk de kerk in Syrië & vluchtelingen opvang in de regio

 

De Loterij met als hoofdprijs – een rondvlucht over zuid west Nederland.

 • Tijdens de kerstmarkt is er weer een loterij met wel 60!! prijzen.
 • Loten kunnen al in de voorverkoop worden gekocht. Ze kosten slechts 1 euro per lot.
 • Heeft u voor € 10,- loten gekocht, maar geen prijs in de loterij, dan heeft u recht op een fles projectwijn van uitstekende kwaliteit.
 • Op de website zullen de loterijprijzen met daarbij de sponsoren worden vermeld.
 • De trekking van de winnende loten vindt plaats om 20.00 uur.
 • Steun het project en koop loten! In de kerk liggen intekenlijsten.

 


Zaterdagavond cafe – 17 november, aanvang 20.00 uur

Zaca

Twee maal per seizoen is er Zaca. Het zaterdagavond café is de plaats om elkaar te ontmoeten. U kunt anderen spreken of luisteren naar muziek. Ook deze keer zijn er weer gemeenteleden aan het oefenen om een lied ten gehore te brengen. Op deze avond is er ruimte voor poëzie. Komt u luisteren zaterdag 17 november naar muziek en gedicht tijdens Zaca? We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en gebak. De opbrengst van de barverkoop is voor een goed doel! We hopen dat u komt! Welkom!

 


Vierluik “Het moest zo zijn” : 31 oktober 14, 21 en 28 november

Vierluik “Het moest zo zijn”

Op woensdag 31 oktober (Hervormingsdag) hadeen we in de Bethelkerk in Zwijndrecht de eerste avond van ons nieuwe ‘vierkerkenproject’: professor René van Woudenberg, christelijk filosoof aan de VU, sprak over de vraag of er toeval bestaat.

Professor Van Woudenberg won dit najaar de essaywedstrijd van NRC Handelsblad en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – over de vraag of er in  de wetenschap ruimte is voor religie.

Over ons project als geheel: Alweer voor het zevende jaar op rij organiseren de predikanten van de Bethelkerk, De Hoeksteen, De Open Hof en De Ark gezamenlijk een project rond een thema dat voor kerk en samenleving van belang is. Dit jaar op vier woensdagavonden: 31 oktober 14, 21 en 28 november. De folder ligt klaar in De Open Hof. Het thema is: “Het moest zo zijn” (Is alles voorbestemd of ligt alles nog open?). Aanleiding voor dit thema is de Nationale Synode van Dordrecht die precies 400 jaar geleden in november begon, waar de kerk zich op verzoek van de overheid uitsprak over de vrije wil en de voorbeschikking. Op een heel andere manier dan toen is die kwestie opnieuw actueel: is alles voorbestemd of gebeuren er veel dingen toevallig? Gaat alles in de kosmos via oorzaak en gevolg, zodat je de toekomst zou kunnen uitrekenen als je maar genoeg gegevens had? Hebben we een vrije wil of bepaalt de chemie in onze hersenen alles voor ons? En wat is de plek van God in al die dingen? We hopen op spannende bijeenkomsten!

Ds. Marianne Moerland

 


Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het be-kende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, af-komstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kun-nen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 9 december 2018. Dan zal het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht medewerking verlenen. Dirigent is Wim de Penning en het orgel wordt dan bespeeld door André de Jager.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81

 


Bezoek Sophiapolder – 6 oktober 2018

Iedere Ambachter en zeker een gemeentelid van De Open Hof moet minstens één keer op de Sophiapolder zijn geweest. Het is een wereldwijd uniek getijdengebied, met veel natuur en vogelrijkdom. Direct in en aan de rivier de Noord en er naar toe varen is al een belevenis op zich.

Op zaterdag 6 oktober wordt er door de Open hof van 13.00 tot 15.00 uur een wandeling georganiseerd op de Sophiapolder. Lekker banjeren op het eiland, naar de natuur, de vogels en de boten kijken. En als afsluiting gezellig wat met elkaar eten in het nieuwe bezoekerspunt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders. En als Opa en oma mee willen?

Hartelijk welkom!!

We vertrekken vanaf de opstapplaats aan de Veerse Dijk (aangegeven met vlag van Zuid Hollands Landschap)

Laat u/ jij even weten of je mee gaat en met hoeveel ? Meld je bij jvdw1960@gmail.com

Bij voldoende animo gaat er een boswachter van Zuid Hollands Landschap mee.

Leuk !

Jelle van der Weijde