Kinderkerk is weer begonnen

Het kerkelijk jaar is weer begonnen. De startzondag en eerste kinderkerk zijn weer geweest. Wat was het een feest om zoveel kinderen in de kerk te zien! We hebben onder andere gezellig met z’n allen geknutseld met natuurlijke materialen. De kinderen hebben na afloop van de dienst vol trots aan iedereen laten zien wat ze gemaakt hebben!

Dit jaar hebben we nog twee kinderkerken gepland:

zondag 31 oktober

zondag 12 december

zondag 25 december (kindernevendienst)

Kinderkerk is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en is iets langer en uitgebreider dan een kindernevendienst.

We gaan er weer een feestje van maken en hopelijk komen er ook de volgende keer weer veel kinderen!

Groetjes, namens de leiding van de kinderkerk, Jantine van Rijckevorsel


Catechese begint weer

Basiscatechese voor basisscholieren van de groepen 7 en 8

 • Iedere maandagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur in de Ark
 • We starten maandag 20 september.

Catechese voor middelbare scholieren

 • Eens per maand op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00 uur in De Open Hof
 • We starten en sluiten steeds met z’n allen, maar we gaan in leeftijdsgroepen uiteen voor gesprek over geloofsthema’s.
 • Exacte data worden via deze site bekend gemaakt.

Aanmelden voor catechese kan bij dominee ds Piet van Veldhuizen (06-38304109).


“Krant op tafel” iedere 2e woensdag van de maand

We starten weer met onze activiteit: “krant op tafel”

Met elkaar gaan we in gesprek over informatieve en soms schokkende berichten uit de kranten.

De keuze van de te bespreken artikelen doen we in overleg.

 • 2e woensdag van de maand, van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur
 • Eerste bijeenkomst: woensdagmorgen was reeds 8 september

Sjaak Los – Commissie Vorming en Toerusting

 


Meedoen met de klimaatpelgrimstocht door Nederland: 30-09 tot 11-10

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop organiseren GroeneKerken en Vastenactie daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaatpelgrimstocht onder de naam ‘Gewoon gaan!’.

De tocht startte op 14 augustus in Polen. Dertig pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de VN-Klimaattop in Glasgow in november. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid

Hoe kunt u meedoen? Van 30 september tot 11 oktober komt de klimaatpelgrimstocht door Nederland. Er zijn verschillende manieren om mee te doen.

1) Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.

2) Loop mee met een klimaatetappe. Kies één van de elf klimaatetappes tussen Enschede en IJmuiden. Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel af met een grote klimaatmars.

3) Verspreid bijgaand bericht over de klimaatpelgrimstocht onder de leden van uw geloofsgemeenschap, zodat wie dat wil een etappe kan meelopen en de petitie kan ondertekenen.

Meer informatie?
Over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie
Over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
Hartelijk dank voor uw stem en deelname,

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


De Open Hof opschoondag zaterdag 9 oktober a.s. Doe je ook mee?

Op 18 september heeft de wereldwijde opschoondag plaatsgevonden. Ruim 180 landen deden mee om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen.

Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft meegedaan

Wij zijn inmiddels een Groene Kerk geworden en willen ons steentje bijdragen. We zijn echter in deze weken volop bezig met de activiteiten rondom de startzondag en de startweek van het nieuwe seizoen.

Daarom willen we op zaterdag 9 oktober onze eigen opruimactie organiseren in de wijk rondom onze kerk van 10.00 tot 12.00 uur

Iedereen, jong of ouder, is welkom om mee te doen.

We beginnen met een kopje koffie/thee/limonade bij de kerk en gaan daarna aan de slag. De benodigde materialen liggen dan klaar. Doe je mee?

Aanmelden kan bij onderstaande e-mailadressen voor 1 oktober.

Ria Kool: riakool@xs4all.nl, Anja van der Weijde: anjavanderweijde@gmail.com


Bijbelstudie vanaf vrijdag 1 oktober a.s.

Ook dit jaar willen we graag met een groep Bijbelstudie doen op de vrijdagochtend. We hopen te beginnen op vrijdag 1 oktober vanaf 10.30 uur.

In het kader van ons jaarthema: “Van U is de toekomst”, zullen we nadenken over onze van God gekregen opdracht om de aarde te bewaren. De eerste keer lezen we het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2 en zullen we stilstaan bij 2:15: “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.”

U kunt zich melden via mijn e-mailadres: JP.vanBolhuis@caiway.nl

U bent van harte welkom!

Emőke van Bolhuis

 


Nog even over onze startweek in September…

We hebben al heel wat aanmeldingen binnen. We wijzen u er nogmaals op dat u zich voor alle activiteiten moet aanmelden, met uitzondering van het koffiedrinken en de wandeling op vrijdagmorgen 10 september.

U kunt zich nog aanmelden via de e-mail van Leny Stehouwer: lenyjan43@gmail.com of na afloop van de kerkdienst op 5 september. U kunt zich aanmelden door uw naam en het nummer van de activiteit te vermelden.

Hieronder nog een kort overzicht van alle activiteiten:

 1. Aanhaken op 7 september om 10.00 uur in de kerk.
 2. Krant op tafel op 8 september om 10.00 uur in de kerk.
 3. Avond met toekomstmuziek om 20.00 uur in de kerk.
 4. Een veldboeket plukken bij Booy in Barendrecht op 11 september. Om 10.00 uur verzamelen bij de kerk.
 5. Lezing en discussie Laudate Si op 12 september om 11.45 uur in de kerkzaal.
 6. Creatieve verwerking van het jaarthema op 12 september om 11.45 uur in de crèchezaal.
 7. Duurzaamheidsspel op 12 september om 11.45 uur in de hal van de kerk.
 8. Creatieve bezigheid voor de allerkleinsten op 12 september om 11.45 uur in de kerkenraadskamer.
 9. Insectenhotel inrichten en bloemen zaaien op 12 september om 11.45 uur voor de kerk.
 10. Gezamenlijke lunch op 12 september om 13.30 uur in de hal van de kerk.
 11. Meditatief dansen op 14 september om 10.00 uur in de kerk.
 12. Wandeling Crezéepolder en proeverij op 18 september om 09.30 uur bij de Paradijshoeve.

Op 10 september bent u vanaf 09.00 uur welkom in de hal van de kerk voor een kopje koffie en een gesprek. Daar ligt ook materiaal klaar voor een wandeling in de buurt van de kerk. Misschien kunt u alvast met iemand afspreken om samen die wandeling te maken. U kunt die naar eigen inzicht lopen.

Als u zich aanmeldt voor de digitale kalender ontvangt u ’s morgens meer informatie over deze wandeling. Dat geldt ook voor de activiteiten op alle andere dagen. Meldt u zich aan voor deze informatieve en inspirerende kalender en laat u elke morgen tijdens de startweek verrassen als u uw email opent.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://laposta.nl/f/ss4oulqohhlc.

 

Namens de startweekcommissie Ria Kool, e-mail riakool@xs4all.nl

en Chris Meijer, e-mail: cjmeijer50@gmail.com


Aanhaken start 7 september a.s.

Na een lange periode van stilte hopen wij dinsdag 7 september weer te starten met aanhaken. We kijken er erg naar uit om met elkaar weer bezig te zijn met naald en draad. Als er mensen zijn die graag eens willen komen kijken, dan zijn zij van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. Er is materiaal aanwezig.

U kunt zich aanmelden via het e-mailadres lenyjan43@gmail.com of na afloop van de kerkdienst op 5 september.

Vriendelijke groet,

Emmie Hilmert,
Stella Koppelaar,

 


Voor elkaar

Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat…’ Prediker 9: 10

Na mijn vervroegde pensionering was ik op het idee gekomen. ‘We kunnen genoeg vrijwilligers gebruiken hoor,’ hoorde ik om me heen, en zo belandde ik op de afdeling kleinschalig wonen van Sophiastaete, waar kwetsbare ouderen wonen.

Maar zou het wel iets voor mij zijn? Van nature kan ik onhandig zijn, ik heb moeite met (nieuwe) huishoudelijke apparaten (nog steeds was ik liever af dan dat ik de vaatwasser vul) en ik ben niet zo van de spelletjes. En dan meedraaien op een woonkamer… Het contact met mensen daarentegen trok me, zoals altijd. Ik schijn geduldig te zijn (lang niet altijd moet ik bekennen) en kan me aardig inleven. Misschien toch maar gewoon proberen. En ja, het is goed. Een luisterend oor, eten met elkaar, samen naar buiten, in de weer zijn met een tovertafel. Er blijkt genoeg voorhanden te zijn, doodgewone dingen die op dat moment het verschil maken.

De wederkerigheid in het contact is mooi. Mevrouw B. vroeg of ik verhaaltjes wilde meenemen van Van der Hulst. Blij iets voor haar te kunnen betekenen informeerde ik om me heen – met succes dat werkte als een olievlek – naar boekjes van deze schrijver (geboren te Utrecht, 28 oktober 1879), met ‘kleine vertellingen, alle oorspronkelijk, geheel gebouwd op de eigen romantiek van het kinderleven zelf, dat zo ontzaglijk rijk is en zo vol bekoring’.

En zo zat ik een week na de vraag aan het bed van mevrouw B. Na het middagslaapje sloeg ze haar ogen open: ‘Kom je lezen?’ vroeg ze direct. ‘Ja hoor, dat hadden we afgesproken, wilt u eerst iets drinken?’ Even later het verhaal van wilde Toos, de robbedoes uit Het grote voorleesboek (1947). Met haar ogen dicht lag ze te genieten. Mijn muizenissen waren verleden tijd.

‘Leven is zien met je ogen open,
leven is geloven, liefhebben en hopen,
leven is voelen,
leven is horen,
weet dat mensen voor elkaar zijn geboren.’

Tineke Vroegindeweij


Lezing: Laudato Si op 12 september

Voor de komende startzondag in De Open Hof van 12 september is mij gevraagd een interactieve lezing te houden over Laudato Si.

In deze encycliek roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. In deze lezing zal ik ingaan op wat dat voor een ieder op zijn bescheiden plek kan betekenen. Bovenal gaat het om respect voor het leven en de schepping.

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si onderscheidt men zeven grote doelstellingen.

 1. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk;
 2. Antwoord geven op de “Schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
 3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethi ische consumptie, ethische investeringen;
 4. Een eenvoudige levensstijl;
 5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
 6. Ecospiritualiteit;
 7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

Graag wil ik u uitnodigen om na de lezing hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zin en onzin scheiden, maar ook ieders kleine of grotere bijdrage te delen en zeker ook wat dit kan betekenen voor onze kerkgemeenschap.

Het wordt een ontspannende lezing, niet hoogdravend, maar dicht bij ons dagelijks leven. Komt u meeluisteren en meedenken, -doen?

Jelle van der Weijde, Flexitarier

 

 Namens de startweekcommissie Ria Kool, e-mail: riakool@xs4all.nl en Chris Meijer e-mail: cjmeijer50@gmail.com