Tear. 40 dagen vieren.

U kunt meelezen met de 40 dagenkalender van Tear. Ook voor gezinnen via het gezinsschriftje. Het is de moeite waard om mee te doen! Heeft u de geen kalender dan kunt u nog steeds de kalender bestellen. Kijk op 40dagenkalender.nl

Uit de kalender. We beseffen dat de lijdenstijd niet direct geassocieerd wordt met vieren. We kennen een traditie van bezinning, verstilling en versobering in tijd voorafgaand aan Pasen. In veel opzichten is dat passend. Tegelijk hoort vieren er wel helemaal bij! Het lijden en sterven van Jezus brengt ons leven. We zijn bevrijd! Het thema ‘vieren’ werken we uit aan de hand van de laatste viering van Jezus: het avondmaal.

Week 1 De uitnodiging. Waarom worden we uitgenodigd?
Week 2 De gasten. Bij wie zit je aan tafel?
Leest u mee in de kalender zodat we als gemeente samen op pad gaan?

Deurcollecte Op de zondagen in de Veertigdagentijd is de opbrengst van de deurcollecte voor een waterproject van Tear in Oeganda. Schoon drinkwater dicht bij huis.

Namens V&T,
Ria Kool 


Bezoek Grote kerk Dordrecht: Zaterdag 9 februari, 14.15 – 15.00 uur

Op zaterdagmiddag 9 februari organiseert de commissie Vorming & Toerusting een rondleiding door de Grote Kerk van Dordrecht. Behalve aan het gebouw zelf zal ook aandacht worden besteed aan 400 jaar Synode, “Ode aan de Synode,” en aan de schilderijen van Henk Helmantel die speciaal voor deze tentoonstelling zijn geschilderd.

De rondleiding duurt ongeveer drie kwartier en begint om 14.15 uur. U wordt in het winkeltje bij de ingang opgevangen. De kosten bedragen 3 euro.


U kunt zich aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Namens Vorming en Toerusting Ria Kool (riakool@xs4all.nl)


Ds. Marianne Moerland, 25 jaar predikant. 10 februari een feestelijk programma, 10.00 – 15.00 uur

Ds. Marianne Moerland, 25 jaar predikant. Begin februari is het 25 jaar geleden dat Marianne Moerland predikant werd.

Dit ambtsjubileum willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom bieden we Marianne en de hele gemeente op 10 februari een feestelijk programma aan.

Na de dienst, waarin Ds. Karel Koekkoek voorgaat, drinken we koffie en thee en staan tevens een hapje en een drankje klaar. U bent dan in de gelegenheid Marianne te feliciteren, al dan niet vergezeld van een cadeautje.

Om 12.45 is er een lunch.

Tegen 14.00 komt Kees Posthumus een Perzisch sprookje vertellen, genaamd Esther. Zijn verhaal wordt begeleid door Henk van Glabbeek op Perzische instrumenten. Dit verhaal vormt het einde van de fees-telijkheden.

Als u aan de lunch wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de organisator van deze bijzondere zondag, Leny Stehouwer (lenyjan43@gmail.com)
We hopen u allen op zondag 10 februari te ontmoeten. Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)


Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

In de week van 14 – 19 januari ontvangt u een uitnodiging om (weer) deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. Over waarom u meedoet is inmiddels al veel geschreven: om financieel gezond te blijven is de kerk volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden. Daarom in dit laatste bericht alleen nog wat praktische puntjes op een rij gezet:

Automatische incasso in januari:
Veel mensen geven via automatische incasso een vast bedrag per maand en daar zijn we erg blij mee. Omdat alle toezeggingen opnieuw ingevoerd moeten worden, kunnen wij in de maand januari niet incasseren. De maand januari nemen we dan in februari mee. Vindt u dit niet prettig dan kunt u er natuurlijk voor kiezen uw jaarlijkse bijdrage door 11 te delen. U kunt de gewenste betaalmaanden aangeven op het gele toezeggingsformulier.

De actie-enveloppe wordt bij u opgehaald:
In principe wordt elke antwoordenveloppe weer persoonlijk opgehaald. Maakt u het de lopers niet te moeilijk en zorgt u a.u.b. dat hij klaar ligt? U kunt de enveloppe ook in de kerk bezorgen; geeft u dit dan even door aan degene die bij u de enveloppe bezorgd heeft?

Toezeggingsformulier nu ook digitaal:
Met ingang van dit jaar is het ook mogelijk uw toezeggingsformulier digitaal in te vullen. U gaat hiervoor naar onze website: www.deopenhof-hia.nl. Op de eerste pagina vindt u rechtsboven een knop met het logo van de Actie Kerkbalans. Als u hierop klikt, vindt u het toezeggingsformulier dat u kunt invullen. Dan klikken op “bevestig & verstuur” en uw formulier wordt gemaild naar onderstaand vvb-mailadres. U krijgt zelf ook een bevestigingsmail terug. Ook hier weer de vraag om uw bezorger/ster even te melden dat hij/zij niet bij u langs hoeft te komen om de enveloppe op te halen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan van Es, VVB-administrateur, vvb.deopenhof@gmail.com


Nashville

Reactie op de Nashville-verklaring, voorgelezen op zondag 13 januari aan het begin van de eredienst.

Begonnen we de dienst met de groet; vrede zij u allen! Op het leesrooster staat Jesaja 40:1-11. In deze lezing gaat het om de kracht van God en de kwetsbaarheid van de mens. Mensen zijn kwetsbaar. Laten we dus voorzichtig zijn met elkaar. Die kwetsbaarheid hield ons de afgelopen week bezig.

In november is er een synodevergadering van de PKN geweest. Toen stond op de agenda de vraag of er verschil moest zijn tussen het inzegenen van het huwelijk van man en vrouw en het zegenen van een homohuwelijk. Er is gesproken en geen wijziging doorgevoerd. Kerken binnen de PKN mogen zelf weten of zij andere relaties dan een huwelijk tussen man en vrouw willen inzegenen. Men wil geen verscherping van standpunten, maar ruimte voor gesprek over gender, seksualiteit en huwelijk. Na deze synode heeft Op Goed Gerucht een open brief geschreven, bedoeld als positief signaal, met de inhoud: in heel veel kerken maken we geen onderscheid, niet tussen homo’s en hetero’s, niet tussen zegenen en inzegenen. Deze brief is door 400 mensen ondertekend.

Afgelopen week was de Nashville-verklaring in het nieuws. Deze verklaring van kerken in de Verenigde Staten is in het Nederlands vertaald en voorzien van kanttekeningen. Deze verklaring is door 250 mensen ondertekend en gaf veel ophef. De Nashville-verklaring wil zich verdedigen uit zorg dat de kerken zich teveel zouden aanpassen aan de tijdgeest. Zij ervaren dat steeds minder mensen zich richten op God. Dat is een zorg die wij delen. Wij delen niet de overtuiging dat in de bijbel staat dat seksualiteit alleen in een huwelijk van man en vrouw plaats hoort te vinden. 42 jaar geleden schreef ds. A.J.R. Brussaard een boekje over homofielen in de kerk met de titel ‘een mens hoeft niet alleen te blijven’. Steeds meer protestantse kerken volgen hem daar in. Waar mensen in liefde en trouw het leven delen, mag Gods zegen daar op rusten. Waarom zou je mensen willen verbieden een langdurige liefdesrelatie aan te gaan.

De discussie die afgelopen week in de media is gevoerd roept boosheid en schaamte bij ons op. We schamen ons dat namens onze kerk homo’s worden buitengesloten, terwijl we andere godsdiensten beschuldigen van homofobie. We schamen ons voor alle mensen die bewust of onbedoeld door ons beschadigd zijn. We schamen ons over kerken die gebruikt worden voor politiek. We bidden om zegen voor de kerken, We bidden dat er gebeden wordt om oprecht God te ontmoeten. Dat is waarom we kerk zijn, We belijden dat we kinderen van God zijn We hopen Gods aanwezigheid te ervaren in doop en avondmaal en Hem te eren in onze liederen.

Ds. Marianne Moerland


Kerstnachtdienst – Festival of Lessons & Carols: 24 december 22.00 – 23.00 uur

Op 24 december om 22:00 uur zingen het Interkerkelijk koor Spirit Singers uit Heerjansdam en onder leiding van Arie de Korte in de kerstnachtviering in De Open Hof. Dit is een gezamenlijke dienst met De Ark.

De viering bestaat uit zogenaamde Lessons and Carols. Dit betekent dat het geen traditioneel-protestantse kerkdienst is. We lezen het kerstevangelie (de ‘Lessons’) maar er klinkt geen preek.

Het koor zingt Engelstalige liederen (Carols) over de geboorte van onze Heiland. Bij ongeveer de helft van de liederen wordt de gemeente uitgenodigd om mee te zingen. In Engeland bestaat de traditie van Lessons and Carols nu 100 jaar. Met name de diensten in de kapel van King’s College in Cambridge werden wereldberoemd.

De liederen zijn makkelijk mee te zingen. Tal van andere christelijke kerken hebben deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de ‘Lessons and Carols’ een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden. Sommige liederen zijn voor ons bekend: ‘Silent Night’, ‘o come, o come Immanuel’, ‘Hark the herald angels sing’. Andere liederen zijn minder bekend. De Engelse liederen zijn een feest voor het oor.


Kinderkerst: 24 december 18:30 – 19:15 uur

Kerst is een feest waarop we ieder jaar het verhaal uit de bijbel over de geboorte van Jezus vertellen.

Dit jaar zullen we het verhaal en de muziek van de herders horen. Tijdens kinderkerst wordt het kerstverhaal verteld en worden de bekende kinderkerstliedjes gezongen. Ook mogen de kleinsten muziek maken.

De kinderkerstviering is voor kinderen van 0 tot 12 jaar, maar iedereen is welkom. Het feest start op maandag 24 december om 18:30 en is ongeveer 19:15 afgelopen. Na afloop staat er warme chocolademelk klaar en is een cadeautje voor de kinderen.

Marijke Kool


Samenzang 9 december 2018: 17:00 uur

Vandaag is er een zangdienst in de Open Hof. Het thema luidt deze keer “Zingen van Advent en Kerst”. Dit keer zal medewerking worden verleend door het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning. Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en bovendien zal trompettiste Jantine Kalkman medewerking verlenen.

Zingen van Advent en Kerst betekent dat u samenzangliederen kunt verwachten zoals: “Heft op uw hoofden poorten wijd” – “Nu daagt het in het oosten” en “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”. Maar we zingen ook “echte” kerstliederen, zoals “Eer zij God in onze dagen” en het “Ere zij God”. Dit laatste lied uiteraard met tegenstem van het koor. Uiteraard zullen het gedicht, een instrumentaal intermezzo en de fraaie beamerbeelden niet ontbreken.

Belangstellenden kunnen vooraf via email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.


Gezellige Kerstmarkt op 7 december: 14.30 – 20.00 uur

Kerstmarkt op 7 december 2018

Vrijdag 7 december van 14.30 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom in De Open Hof.

We hebben wederom een gevarieerd programma :

 • Mooie zelfgemaakte kerststukjes te koop tegen scherpe prijzen
 • Diverse kraampjes met o.a. sieraden, fruit , planten en bloemen
 • Voldoende eten en drinken
 • Diverse activiteiten. Leuk om alvast te vermelden is dat we dit jaar een fotograaf hebben, die een mooie portretfoto van u kan maken.
 • En natuurlijk hebben we de bekende loterij met hele mooie prijzen en een spectaculaire hoofdprijs

Opbrengst is voor: Kerk in Actie Versterk de kerk in Syrië & vluchtelingen opvang in de regio

 

De Loterij met als hoofdprijs – een rondvlucht over zuid west Nederland.

 • Tijdens de kerstmarkt is er weer een loterij met wel 60!! prijzen.
 • Loten kunnen al in de voorverkoop worden gekocht. Ze kosten slechts 1 euro per lot.
 • Heeft u voor € 10,- loten gekocht, maar geen prijs in de loterij, dan heeft u recht op een fles projectwijn van uitstekende kwaliteit.
 • Op de website zullen de loterijprijzen met daarbij de sponsoren worden vermeld.
 • De trekking van de winnende loten vindt plaats om 20.00 uur.
 • Steun het project en koop loten! In de kerk liggen intekenlijsten.

 


Zaterdagavond cafe – 17 november, aanvang 20.00 uur

Zaca

Twee maal per seizoen is er Zaca. Het zaterdagavond café is de plaats om elkaar te ontmoeten. U kunt anderen spreken of luisteren naar muziek. Ook deze keer zijn er weer gemeenteleden aan het oefenen om een lied ten gehore te brengen. Op deze avond is er ruimte voor poëzie. Komt u luisteren zaterdag 17 november naar muziek en gedicht tijdens Zaca? We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en gebak. De opbrengst van de barverkoop is voor een goed doel! We hopen dat u komt! Welkom!