ASAPE project in Noord Kameroen

We zijn voor het derde jaar betrokken bij een project van de Lutherse Broederkerk in Noord Kameroen. Dit ASAPE project is een project van Kerk in Actie. De Open Hof is één van de PKN kerken die helpt om dit project te realiseren.

Binnen het ASAPE project worden diverse activiteiten ontplooid, zoals onder andere landbouwvoorlichting, verstrekking van microkredieten, sociale voorlichting voor vrouwen en het beheer van bijbelscholen en theologische opleidingen. Voor dit project worden jaarlijks ongeveer 19 collectes bestemd. Ook geeft ZWO hierover informatie in de kerkbodes.

In bijgevoegde presentatie treft u meer informatie aan over het ASAPE project

 

ASAPE Voorlichtingsbijeenkomst ASAPE Comite van toezichtASAPE Voedselzekerheid ASAPE Uienoogst ASAPE Irrigatie ASAPE Veeteelt