Vespers, De Ark

Gezamenlijke vespers, geleid door de predikanten van De Ark en De Open Hof. Steeds staat één thema centraal en wordt gezocht naar passende verbeeldingen. Een vesper duurt ongeveer een half uur. Na het psalmgebed en de bijbellezing is er stilte en sluiten we af met gebeden.

– woensdagen in de 40-dagentijd, 19.30 uur