Oefenen Projectkoor

Het komende seizoen gaan we al weer voor het vijfde jaar verder met ‘Het lied van de maand’.
In 2013 was het eerste lied van de maand “Gij boden rond Gods troon” (lied 725). Hierna volgden nog vele liederen, zie hiervoor ook de website van De Open Hof. Het voorzingen van het lied van de maand bleek een beproefd recept. Door het voorzingen van het lied in combinatie met de beamer-presentatie werden de nieuwe liederen in De Open Hof door de gemeente snel opgepakt.

Dat voorzingen doen we met een groep van zo’n 25 enthousiaste gemeenteleden. Elke vrijdagavond om 19.00 uur komen we in de hal van de kerk bij elkaar om het lied van de maand en andere onbekende liederen uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ in te studeren. Dit instuderen doen we van 19.00 – 19.30 uur en wel van eind september tot Pasen, in januari houden we een ‘winterstop’. Om 19.30 uur is er een korte pauze en kunnen zij, die alleen het eerste gedeelte bij willen wonen de hal verlaten.
Na de pauze zingen we andere (vaak meerstemmige) liederen uit het NLB. Om 20.15 sluiten we de avond af met (meestal) een avondlied.

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we ook nog de volgende plannen:
• Wij willen graag met belangstellende gemeenteleden lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn” meerstemmig instuderen. Vanuit de gemeente zijn hierover de afgelopen jaren meerdere vragen gesteld. We stellen voor om een aantal repetities op de vrijdagavond en/of de zondag na de kerkdienst te gebruiken om dit geliefde lied meerstemmig in te studeren, zodat we lied 416 tijdens een dienst meerstemmig kunnen zingen.
• Tijdens de zondagse dienst worden er met een zekere regelmaat, vooral door gastpredikanten, onbekende of minder bekende liederen opgegeven. Dit zingt dan vaak niet zo ‘lekker’. Het komend seizoen willen we kijken of het projectkoor tijdens de dienst bij deze liederen een rol kan spelen.
• Inmiddels kennen we als gemeente al heel wat nieuwe liederen. Meerdere ‘liederen van de maand’ zijn amper of nooit meer terug gekomen in de dienst. We gaan na of we een aantal keren per seizoen enkele ‘vergeten’ liederen kunnen herhalen.

Er is nog steeds plaats voor enthousiaste zangers/zangeressen. Aarzel niet, de repetitie-avond is zeer laagdrempelig! Wilt u ook een rol spelen bij het aanleren van nieuwe liederen?
Schroom niet, kom eens langs!
De eerste repetitie-avond is op vrijdagavond 22 september.

Voor informatie:
Rein Smit
06-38061394
liedvandemaand@gmail.com