Pastoraat

Als gemeente van De Open Hof doen we ons best om elkaar tot steun te zijn bij vreugde en verdriet. Bezoek en ontmoeting spelen daarbij een grote rol. Daarom hebben we in onze gemeente schakelaars, contactpersonen en pastoraatsouderlingen, die, elk op hun eigen manier, contact onderhouden met gemeenteleden.

  • De schakelaars zijn het gezicht van de gemeente, meestal in de straten in hun eigen buurt. Zij brengen de Schakels rond en zijn aanspreekpunt in de buurt.
  • De contactpersonen gaan op bezoek bij gemeenteleden en onderhouden zo een beperkt aantal contacten. Zij bouwen een vaak langdurige relatie op met hun contactadressen en kennen vaak ook familie van degenen die ze bezoeken.
  • De pastoraatsouderlingen ondersteunen de predikanten door pastorale bezoeken af te leggen bij wie daarom vragen.
  • De predikanten leggen uiteraard zelf ook bezoeken af aan wie pastorale zorg nodig heeft.
  • De coördinatoren pastoraat doen hun best om al deze activiteiten te coördineren.

Met elkaar proberen al deze ‘werkers’ zorg en aandacht te geven. Zij hopen dat u hen op de hoogte stelt als u behoefte hebt aan contact.

Wie bezoek wil ontvangen of mee wil werken als bezoeker kan zich daar altijd, maar zeker aan het begin van een nieuwe seizoen, voor aanmelden. Dat kan per email via pastoraat@deopenhof-hia.nl, of telefonisch via de onderstaande ouderlingen of coördinatoren, of algemeen via Chris Meijer (6194959).

Noord:

Ouderling: Ellie van Es, tel. 6813763

Coördinator: Jan van Es, tel. 6813763

Diaken: Emmy Hilmert, tel. 06-17874928

Predikant: C. Versteeg

 

Oost + Buiten H.I. Ambacht:

Ouderling: Chris Meijer, tel. 6194959

Coördinator: Jozien Romein, tel. 6122637

Diaken: Els Koningen, tel. 6814255

Predikant: C. Versteeg

Zuid:

Ouderling: Bert Alblas, tel. 6817543

Coördinator: Wil Buitenhuis, tel. 6813953

Diaken: Hans van Driel, tel. 6820146

Predikant: M. Moerland

 

West:

Ouderling: Gert Cardol , tel. 6122118

Coördinator: Marjan Dogger

Diaken: Lenie Stehouwer, tel. 6121551

Predikant: M. Moerland