Ouderenmiddag in De Open Hof

Kerstmiddag in De Open Hof: een traditie waar de kerstbeleving, een mooi verhaal, een lekkere maaltijd, muziek en goed gezelschap samen komen.

Ook in 2017 wordt dit samenzijn weer door de diaconie georganiseerd. Ditmaal komen we bij elkaar en wel op dinsdag 19 december van 15.00 uur tot ongeveer 18.30 uur. Vanaf 14.30 uur is de kerk open.

De Ouderen Kerstmiddag is de gelegenheid elkaar bij te praten, maar ook om te genieten van een vertelling en prachtige muziek. Een duo van het middeleeuwse muziekgezelschap ‘Wronghel en Wei’ is bereid gevonden aan deze middag haar medewerking te verlenen.

Alle leden van onze gemeente die daarvoor in aanmerking komen, krijgen een persoonlijke uitnodiging van de diaconie. Deze uitnodigingen liggen op zondag 3 december klaar in de hal van de kerk, samen met een klein geschenk. Gemeenteleden worden opgeroepen één of enkele van die pakketjes mee te nemen en in de week daarop bij de geadresseerden te bezorgen.