Orgaandonatie – Durft u het aan?

Vorig jaar is er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen over orgaandonatie. Deze wet ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft nogal wat emoties losgemaakt. Daarom heeft de commissie Vorming en Toerusting besloten een avond rond deze problematiek te organiseren.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat we bewust een keuze moeten maken over wel of geen toestemming tot donatie. Tot nu toe kon je je al laten registreren als orgaandonor. Heel wat mensen lopen met een briefje in hun portefeuille, waarop staat dat zij als zij komen te overlijden hun organen willen afstaan om daar iemands leven met te redden. Als de nieuwe wet erdoor komt, is iedereen orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. De mensen die op organen zitten te wachten zijn blij met deze verandering. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ben jij orgaandonor, of moet je er niet aan denken? Het blijkt dat ook bestaande donoren geen donor meer wil zijn. Vaak omdat ze de ‘vrijwilligheid’ van de keuze belangrijk vinden.

Op 9 oktober hebben we verschillende mensen uitgenodigd om u te informeren zodat u een keuze kunt maken. Een van de sprekers deze avond is neuroloog Kees Alblas uit het Vlietlandziekenhuis ook zijn er mensen van het orgaandonatieteam van het Albert Schweitzerziekenhuis.
Deze mensen kunnen uitleggen wat er precies gebeurt bij orgaantransplantatie. Hoe weet je eigenlijk of iemand ‘dood’ is. Wanneer zijn welke organen geschikt voor donatie? Kan de familie nog afscheid nemen? Heeft de familie nog iets in te brengen bij de keuze voor donatie?
De ethische kant van orgaandonatie wordt belicht door dominee Marloes Meijer. Mag je wel een deel van jouw lichaam afstaan? Of ben je als gelovige misschien juist verplicht om anderen te helpen met jouw organen? Wie mag daarover beslissen?

Op maandag 9 oktober van 20.00 tot 22.00 uur is iedereen welkom op deze avond over orgaandonatie in De Open Hof. Er zal ruimschoots de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen. Het is de bedoeling van de avond om informatie te geven zodat mensen zelf een beslissing kunnen nemen over orgaandonatie ja of nee.

Ds. Marianne Moerland