Laatste nieuws

Bezoek aan Abdij van Berne in Heeswijk

Van vrijdag 13 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 zullen aan aantal gemeenteleden de Abdij van Berne in Heeswijk bezoeken.

Dit is een Norbertijnengemeenschap. Kenmerkend voor hun wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. Een twintigtal broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap.

Als gast nemen ze deel aan de gebedsvieringen: ’s morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Ook eten ze met de broeders mee in de refter, de eetzaal, en mogen ze om 10:30 uur met hun koffie of thee drinken. Op andere momenten kan dat in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere norbertijn.

Er is een boekhandel en de abdijkerk is de hele dag geopend, eveneens kan gewandeld worden in de abdijtuin en de prachtige omgeving.

Krant op tafel

Met elkaar bespreken wat er in de wereld speelt naar aanleiding van artikelen in de krant. Wil je mee praten, kom dan naar De Open Hof. Om 10 uur drinken we koffie en gaan we met elkaar in gesprek. 
De komende bijeenkomst die gepand stond op 11 april wordt verzet naar 18 april.
Van harte welkom!

Dienst op de Paasmorgen: aanvang 9.30 uur

“De Heer is waarlijk opgestaan”

Wij heten U op de Paasmorgen van harte welkom in onze dienst die om 9.30 uur begint.

Onze voorganger is dominee M. Moerland.

Op de Paasmorgen schijnt het licht in de duisternis: Het feest van bevrijding en opstanding.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Paasontbijt

Eerste paasdag ontbijten in de kerk! Zin om mee te eten? Laat het ons weten!
Aanvang 8.30 uur. Kosten: eigen bijdrage, richtprijs 2 euro.
Schrijf je naam op de inschrijflijst in de hal van de kerk of bel met Anja van der Weijde, telefoonnummer 6820137 of Ria Kool, telefoonnummer 6812727.

 

Vieringen in De Stille Week

Vieringen in de stille week:

25 maart 10.00 uur Palmzondag

29 maart 19.30 uur Witte Donderdag

30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag

31 maart 21.00 uur Stille Zaterdag

1 april 9.30 uur Paasmorgen

Op Witte Donderdag zingen we met het gelegenheidskoor nieuwe liederen en vieren we het Heilig Avondmaal in een kring.

Goede Vrijdag zingt Nova Voce koralen uit de Matteus Passion van J.S. Bach.

De zaterdag is stil met meditatieve liederen.

ds. Marianne Moerland

 

Archief nieuws De Open Hof