Laatste nieuws

Startzondag

Ook dit jaar beginnen we ons kerkelijk jaar met een startzondag. We hebben na de kerkdienst een binnen-, en, als het weer dat toestaat, een buitenprogramma. Daarvoor heeft u een fiets nodig, maar als fietsen een probleem is, hebben we een alternatief. Waar het buitenprogramma plaatsvindt is natuurlijk nog een verrassing.

En natuurlijk sluiten we de dag af met de gebruikelijke BBQ. De kosten hiervoor bedragen € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.
We rekenen weer op een grote opkomst!

Namens de voorbereidingscommissie,

Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)

Zing maar, speel maar…

Ken je ze nog, de hits die je zong in de kindernevendienst en in de kerk? In mijn geheugen staan ze gegrift: “Stil maar, wacht maar”, “Jozef zoekt zijn grote broers”, “Nu gaan de bloemen nog dood”, het lied over Zacheus en dat van David en Goliath (“De grote mensen durven niet”). Veel bijbelse figuren kwamen door de teksten Hanna Lam en de muziek van Wim ter Burg bij mij binnen en zijn daar tot op de dag van vandaag blijven hangen.

Zo werkt dat met muziek; dat wil ik graag met ouders van jonge kinderen delen. Natuurlijk zingen we nu modernere liedjes over bijbelse figuren en thema’s. Liedjes die je zelf al goed kent misschien, maar je peuter nog niet. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, samen zingen met je dreumes. Met minimaal 5 peuters van 0-4 jaar en een begeleidende (groot)ouder start ik, op verzoek van Vorming en Toerusting, met 3 keer een uurtje samen zingen en spelen.

Start: 22 september van 15.30 tot 16.30 in de crèche zaal van De Open Hof
Vervolg: 29 september en 6 oktober, of in overleg met de deelnemers eventueel op maandagmiddag.

Aanmelden kan tot 17 september 2017 bij Marjan Dogger, via e-mail Marjan.dogger64@gmail.com

Orgaandonatie – Durft u het aan?

Vorig jaar is er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen over orgaandonatie. Deze wet ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft nogal wat emoties losgemaakt. Daarom heeft de commissie Vorming en Toerusting besloten een avond rond deze problematiek te organiseren.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat we bewust een keuze moeten maken over wel of geen toestemming tot donatie. Tot nu toe kon je je al laten registreren als orgaandonor. Heel wat mensen lopen met een briefje in hun portefeuille, waarop staat dat zij als zij komen te overlijden hun organen willen afstaan om daar iemands leven met te redden. Als de nieuwe wet erdoor komt, is iedereen orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. De mensen die op organen zitten te wachten zijn blij met deze verandering. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ben jij orgaandonor, of moet je er niet aan denken? Het blijkt dat ook bestaande donoren geen donor meer wil zijn. Vaak omdat ze de ‘vrijwilligheid’ van de keuze belangrijk vinden.

Op 9 oktober hebben we verschillende mensen uitgenodigd om u te informeren zodat u een keuze kunt maken. Een van de sprekers deze avond is neuroloog Kees Alblas uit het Vlietlandziekenhuis ook zijn er mensen van het orgaandonatieteam van het Albert Schweitzerziekenhuis.
Deze mensen kunnen uitleggen wat er precies gebeurt bij orgaantransplantatie. Hoe weet je eigenlijk of iemand ‘dood’ is. Wanneer zijn welke organen geschikt voor donatie? Kan de familie nog afscheid nemen? Heeft de familie nog iets in te brengen bij de keuze voor donatie?
De ethische kant van orgaandonatie wordt belicht door dominee Marloes Meijer. Mag je wel een deel van jouw lichaam afstaan? Of ben je als gelovige misschien juist verplicht om anderen te helpen met jouw organen? Wie mag daarover beslissen?

Op maandag 9 oktober van 20.00 tot 22.00 uur is iedereen welkom op deze avond over orgaandonatie in De Open Hof. Er zal ruimschoots de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen. Het is de bedoeling van de avond om informatie te geven zodat mensen zelf een beslissing kunnen nemen over orgaandonatie ja of nee.

Ds. Marianne Moerland

Kom zaterdag langs op de Zomerparkdag!

Op 26 augustus wordt de jaarlijkse Zomerparkdag weer georganiseerd in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Ook De Open Hof zal zich op deze dag, naast vele andere verenigingen en organisaties, weer presenteren. Naast de `couch` waarop mensen uitgenodigd worden voor een gesprek zal ook ZWO zich presenteren als onderdeel van De Open Hof. Wij wensen u een fijne dag toe met hopelijk goed weer en een goed gesprek.

Archief nieuws De Open Hof