Laatste nieuws

Kerst in stappen: zaterdag 15 december 2018

Kerst in stappen – zaterdag 15 december 2018

Dit jaar zal Kerst in Stappen weer georganiseerd worden.

Kerst in Stappen is een kerstwandeling voor jong en oud, georganiseerd door verschillende kerken uit Hendrik Ido Ambacht. Tijdens deze wandeling zult u allerlei taferelen uit het kerstverhaal tegenkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.facebook.com/kerstinstappen/.

Als het evenement in aantocht is, zult u ook informatie over o.a. de starttijd vinden in de plaatselijke kranten, op posters en in de nieuwsbrief of kerkbode.

Ook zal er op de basisscholen informatie uitgedeeld worden.

Voor dit evenement zijn altijd veel vrijwilligers nodig; voor het uitbeelden van taferelen, assistentie langs de route, hulp bij het opbouwen en afbreken, hulp bij het koffie uitdelen etc. Ook hier zullen we in de nieuwsbrief meer informatie over geven.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jantine van Rijckevorsel, e-mail: jantinevanrijckevorsel@gmail.com

Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het be-kende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, af-komstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kun-nen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 9 december 2018. Dan zal het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht medewerking verlenen. Dirigent is Wim de Penning en het orgel wordt dan bespeeld door André de Jager.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81

 

Rebible, ontdekking van vergeten verhalen – maandag 8 oktober 2018

Rebible

Voor maandag 8 oktober hebben we Inez van Oord, oprichtster van het blad Happinez, uitgenodigd om te spreken over haar

herontdekking van de bijbel als bron van spiritualiteit. Zij heeft met haar broer Jos, die predikant is, het boek ‘Rebible’ geschreven.

Aanvang 20.00 uur in de Open Hof

 

Bezoek Sophiapolder – 6 oktober 2018

Iedere Ambachter en zeker een gemeentelid van De Open Hof moet minstens één keer op de Sophiapolder zijn geweest. Het is een wereldwijd uniek getijdengebied, met veel natuur en vogelrijkdom. Direct in en aan de rivier de Noord en er naar toe varen is al een belevenis op zich.

Op zaterdag 6 oktober wordt er door de Open hof van 13.00 tot 15.00 uur een wandeling georganiseerd op de Sophiapolder. Lekker banjeren op het eiland, naar de natuur, de vogels en de boten kijken. En als afsluiting gezellig wat met elkaar eten in het nieuwe bezoekerspunt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders. En als Opa en oma mee willen?

Hartelijk welkom!!

We vertrekken vanaf de opstapplaats aan de Veerse Dijk (aangegeven met vlag van Zuid Hollands Landschap)

Laat u/ jij even weten of je mee gaat en met hoeveel ? Meld je bij jvdw1960@gmail.com

Bij voldoende animo gaat er een boswachter van Zuid Hollands Landschap mee.

Leuk !

Jelle van der Weijde

Startzondag 9 september 2018

Startzondag 9 september 2018

We starten ons kerkelijk jaar weer met de traditionele startzondag. Na de kerkdienst fietsen we naar een bijzondere, zeg maar verrassende, locatie waar we op aangename wijze zullen worden beziggehouden. Er zijn activiteiten

jong en oud. Als het geen fietsweer mocht zijn hebben we een alternatief. Daarna hebben we nog een kort programma in de kerk.

We sluiten af met een BBQ waarvoor u zich kunt opgeven in de hal van de kerk op 19 en 26 augustus en op 3 september.

De kosten bedragen 5 euro voor volwassenen en 2 euro 50 voor kinderen. Een gezin betaalt 15 euro.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op 9 september.

Namens de voorbereidingscommissie,

 

Chris Meijer

Archief nieuws De Open Hof