Krant op tafel

In het vorige seizoen zijn we begonnen met “Krant op tafel”.

Een kleine groep mensen ontmoet elkaar 1x per maand in “De Open Hof” en wisselt van gedachten over alle mogelijke onderwerpen die we in verschillende kranten tegenkomen. De gesprekken die ontstaan zijn boeiend en leerzaam, waarbij samenleving en geloven een belangrijke rol spelen. Ook in het komende seizoen willen we hier mee doorgaan. De groep mag wat ons betreft nog wel wat groter zijn dan in de afgelopen periode, en bestaat uiteraard uit dames en heren.

Voor de komende maanden kunt u vast de volgende woensdagmorgens in de agenda zetten: 18 april.

We beginnen met de koffie om 10.00 uur.

Komt u ook meepraten?

krant-op-tafel