Kerkdiensten

Een belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn is de zondagse kerkdienst.

Elke zondag is er een ochtenddienst in De Open Hof.

We komen dan bij elkaar en laten ons inspireren door gebed, samenzang, verkondiging en collectes.

In de diensten gaat de eigen predikant óf een gastpredikant voor.

Voor de jongste kinderen (leeftijd 0 – 4 jaar) is er elke zondagmorgen een goed opgezette crèche met een Bijbelse verkenning.
Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool gaan tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst.

Voor het einde van de dienst komen de kinderen terug naar hun ouders, zodat de dienst gezamenlijk kan worden afgesloten.

Na afloop van de dienst is er ook voldoende ruimte voor onderlinge ontmoeting, onder het genot van koffie, thee en limonade. Ook buiten de zondagmorgen om zijn er het jaar door samenkomsten op bijvoorbeeld christelijke feestdagen.

Wilt u iets weten of meedelen met betrekking tot de eredienst? Mail dan naar liturgie@deopenhof-hia.nl.