Groothuisbezoek/open-huiskamergesprekken

Het groothuisbezoek is een bijeenkomst van een aantal gemeenteleden dat bij iemand thuis zich bezighoudt met allerlei onderwerpen en vragen over geloof en geloofsbeleving.

Het doel van het groothuisbezoek is samen groeien in geloof. Door als gemeenteleden samen te zoeken naar inspiratie, leren we zowel elkaar als de verschillende geloofsopvattingen die leven in onze gemeente beter kennen. Zelf woorden vinden voor het eigen geloof en elkaar leren verstaan, hoort daar ook bij.

Het groothuisbezoek wordt in de regel eenmaal per jaar, ‘s avonds gehouden en georganiseerd door de taakgroep pastoraat. Het gesprek wordt geleid door een daarvoor gevraagd gemeentelid. De gepreksleider ontvangt instructie van de predikant.

In het voorjaar van 2018 worden weer de groothuisbezoeken/open-huiskamergesprekken georganiseerd.

Datum, plaats en tijd worden later bepaald, maar aanmelden kan nu al telefonisch via een van de coördinatoren of via e-mail pastoraat@deopenhof-hia.nl.