Communicatiemiddelen

Kerkbode, nieuwsbrief, website, kerk-app en facebook

Deze publicaties van De Open Hof vallen onder de verantwoordelijkheid van één redactie. Het dagelijks bestuur daarvan bestaat uit

Bas van Nes, voorzitter, bas.c.van.nes@hccnet.nl
Chris Meijer, vicevoorzitter, cjmeijer50@gmail.com
Kees Dijkstra, coördinator nieuwsbrief, kees.dijkstra@planet.nl
Fedde Wielenga, fedde.r.wielenga@gmail.com, vertegenwoordigt de redactie in de kerkenraad en is met name verantwoordelijk voor de website.

 

nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken en wordt zoveel mogelijk digitaal verspreid.

De nieuwsbrief bevat actuele informatie zoals kerkdiensten, roosters van kerkauto’s,

weeksluitingen en berichten over het wel en wee uit de gemeente.

 

 

 

kerkbode

De kerkbode biedt ruimte voor wat meer beschouwelijke artikelen, bij voorbeeld van de hand van de predikanten, interviews en berichten vanuit de colleges en commissies. Ook de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen worden hier gepubliceerd.

Vaste onderdelen zijn ook In memoria betreffende overleden gemeenteleden.

Van tijd tot tijd verschijnt ook een discussiestuk of een column van een begaafd redactielid.

Een van de redactieleden verzorgt trouw een puzzel.

De kerkbode verschijnt vierwekelijks, behalve tijdens de zomervakantie.

De verspreiding van de kerkbode en de papieren versie van de nieuwsbrief wordt verzorgd door Astrid de Later, telefoon 6816442.

website

 

Twee redactieleden houden de website van De Open Hof www.deopenhof-hia.nl up-to-date.

Behalve actueel nieuws is op deze site allerlei informatie over onze gemeente, nuttige adressen,

namen van leden van kerkenraad, colleges en commissies te vinden.

 

kerkapp

Op onze Kerk-app vindt u het laatste nieuws, de agenda met alle activiteiten in de kerk en een link naar onze website en facebook pagina.

Ook het landelijke PKN nieuws is onder handbereik.

U kunt de app gratis downloaden via de app store of de play store door te zoeken op ‘Protestant’.

Open vervolgens de app en vul bij de zoekfunctie in: Hendrik-Ido-Ambacht.

 

facebookOok heeft De Open Hof een eigen facebook pagina.

Op deze pagina vindt u informatie over allerlei activiteiten.

U bent van harte uitgenodigd onze pagina te bezoeken en te liken.