Diakenen

Het evangelie van Jezus Christus roept mensen op om elkaar tot steun te zijn. Vanaf de eerste geloofsgemeenschappen tot in onze tijd hebben Jezus’ volgelingen willen delen, willen helpen en willen getuigen van de liefde van God.

Ook wij, de diakenen van De Open Hof, willen in dit spoor gaan. Wij willen oog en oor hebben voor de nood van mensen en daadwerkelijk in actie komen om hun nood te lenigen en hun situatie te verlichten. In onze maatschappij, waarin mensen vooral met zichzelf bezig zijn en velen niet weten waar zij hulp of een luisterend oor moeten vinden, willen wij warmte uitstralen en omzien naar anderen door het bieden van praktische hulp.

U kunt een beroep doen op de Diaconie voor de volgende diensten:

  • Bezoek van een sectiediakenen aanvragen voor u zelf of een ander. Neem contact op met één van de diakenen, bijvoorbeeld met de voorzitter of de secretaris van het college (telefoonnummers: zie onderaan)
  • De diaconie participeert via het Interkerkelijk Diakonaal Beraad (IDB) in de Voedselbank, in project Schuldhulpmaatje en in project HIP (Hulp in Praktijk).Voor Schuldhulpmaatje of voor de Voedselbank kunt u contact opnemen met de diakenen. Het rechtstreekse telefoon nummer van HIP is: 078 – 7802342
  • Vervoer naar kerkdiensten in De Open Hof, d.w.z. gebruik maken van de ‘kerkauto’: Neem contact op met dhr Geert Westinga (telefoon 078 – 6814107)
  • Aanvragen van kerkradio of van cassettebandjes voor leden die de eredienst niet meer in het kerkgebouw kunnen bijwonen:Via internet zijn de diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl. U kunt luisteren op het moment dat de dienst gehouden wordt. Neem contact op met de heer Maarten Koedoot (telefoon 078 – 6820152) of de heer Adri Valk (telefoon 078 – 6816556).
  • Storing kerktelefoon: Neem contact op met de heer Fred Scholten (telefoon 078 – 6817226).
  • Vakantieweken voor hen die extra zorg nodig hebben of aanmelden als vrijwilliger voor het realiseren daarvoor: Neem contact op met de heer Jan van der Vlis (telefoon 078 – 6817217).
  • Het e-mail adres van het College van diakenen is: cvdiakenen@deopenhof-hia.nl

Voorzitter van het college is mevrouw Elly Benschop (telefoon 078 – 6818287)
Secretaris is de heer Reinaud Emans (telefoon 078 – 6821057).
Penningmeester is de heer Jan van der Vlis (telefoon 078 – 6817217).

Wie het werk van diakenen wil steunen maar niet praktisch bezig wil of kan zijn, kan een financiële bijdrage leveren: voor giften aan de Diaconie gebruikt u IBANnummer: NL78RABO 0377554855 t.a.v. Diaconie van de Gereformeerde Kerk.

Het RSIN nummer van de Diaconie Gereformeerde Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht is 824125381. U kunt dit nummer nodig hebben bij het invullen van uw belastingaangifte.