Kerst in stappen: zaterdag 15 december 2018: 18.00 uur

Kerst in stappen – zaterdag 15 december 2018: 18.00 uur

Op 15 december 2018 wordt opnieuw Kerst in Stappen georganiseerd door diverse kerken uit het dorp, dit jaar met het thema ‘Volg de Ster’.

Het evenement bestaat uit een prachtige kerstwandeling door Hendrik Ido Ambacht. Tijdens de wandeling zullen er tal van ervaringen en belevenissen rondom het kerstverhaal worden opgedaan.

De start van de wandeling is bij het gebouw Nieuwe Hoop (voormalige Sandido gebouw) aan de Reeweg 79. Tussen 18.00 uur en 19.00 uur kan worden gestart met de wandeling die dwars door het dorp loopt.

Een lange rij van lichtjes zal door Ambacht fonkelen, want alle kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. Neem gerust vrienden en kennissen mee! Deze kerstwandeling is een laagdrempelige manier om het kerstverhaal ter sprake te brengen. Voor meer informatie zie facebook.com/kerstinstappen en Instagram @kerstinstappen

Met vriendelijke groet,

Jantine van Rijckevorsel namens de gehele organisatie van Kerst in Stappen

 


Samenzang 9 december 2018: 17:00 uur

Vandaag is er een zangdienst in de Open Hof. Het thema luidt deze keer “Zingen van Advent en Kerst”. Dit keer zal medewerking worden verleend door het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning. Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en bovendien zal trompettiste Jantine Kalkman medewerking verlenen.

Zingen van Advent en Kerst betekent dat u samenzangliederen kunt verwachten zoals: “Heft op uw hoofden poorten wijd” – “Nu daagt het in het oosten” en “Daar is uit ’s werelds duist’re wolken”. Maar we zingen ook “echte” kerstliederen, zoals “Eer zij God in onze dagen” en het “Ere zij God”. Dit laatste lied uiteraard met tegenstem van het koor. Uiteraard zullen het gedicht, een instrumentaal intermezzo en de fraaie beamerbeelden niet ontbreken.

Belangstellenden kunnen vooraf via email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.


Gezellige Kerstmarkt op 7 december: 14.30 – 20.00 uur

Kerstmarkt op 7 december 2018

Vrijdag 7 december van 14.30 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom in De Open Hof.

We hebben wederom een gevarieerd programma :

 • Mooie zelfgemaakte kerststukjes te koop tegen scherpe prijzen
 • Diverse kraampjes met o.a. sieraden, fruit , planten en bloemen
 • Voldoende eten en drinken
 • Diverse activiteiten. Leuk om alvast te vermelden is dat we dit jaar een fotograaf hebben, die een mooie portretfoto van u kan maken.
 • En natuurlijk hebben we de bekende loterij met hele mooie prijzen en een spectaculaire hoofdprijs

Opbrengst is voor: Kerk in Actie Versterk de kerk in Syrië & vluchtelingen opvang in de regio

 

De Loterij met als hoofdprijs – een rondvlucht over zuid west Nederland.

 • Tijdens de kerstmarkt is er weer een loterij met wel 60!! prijzen.
 • Loten kunnen al in de voorverkoop worden gekocht. Ze kosten slechts 1 euro per lot.
 • Heeft u voor € 10,- loten gekocht, maar geen prijs in de loterij, dan heeft u recht op een fles projectwijn van uitstekende kwaliteit.
 • Op de website zullen de loterijprijzen met daarbij de sponsoren worden vermeld.
 • De trekking van de winnende loten vindt plaats om 20.00 uur.
 • Steun het project en koop loten! In de kerk liggen intekenlijsten.

 


Zaterdagavond cafe – 17 november, aanvang 20.00 uur

Zaca

Twee maal per seizoen is er Zaca. Het zaterdagavond café is de plaats om elkaar te ontmoeten. U kunt anderen spreken of luisteren naar muziek. Ook deze keer zijn er weer gemeenteleden aan het oefenen om een lied ten gehore te brengen. Op deze avond is er ruimte voor poëzie. Komt u luisteren zaterdag 17 november naar muziek en gedicht tijdens Zaca? We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en gebak. De opbrengst van de barverkoop is voor een goed doel! We hopen dat u komt! Welkom!

 


Vierluik “Het moest zo zijn” : 31 oktober 14, 21 en 28 november

Vierluik “Het moest zo zijn”

Op woensdag 31 oktober (Hervormingsdag) hadeen we in de Bethelkerk in Zwijndrecht de eerste avond van ons nieuwe ‘vierkerkenproject’: professor René van Woudenberg, christelijk filosoof aan de VU, sprak over de vraag of er toeval bestaat.

Professor Van Woudenberg won dit najaar de essaywedstrijd van NRC Handelsblad en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – over de vraag of er in  de wetenschap ruimte is voor religie.

Over ons project als geheel: Alweer voor het zevende jaar op rij organiseren de predikanten van de Bethelkerk, De Hoeksteen, De Open Hof en De Ark gezamenlijk een project rond een thema dat voor kerk en samenleving van belang is. Dit jaar op vier woensdagavonden: 31 oktober 14, 21 en 28 november. De folder ligt klaar in De Open Hof. Het thema is: “Het moest zo zijn” (Is alles voorbestemd of ligt alles nog open?). Aanleiding voor dit thema is de Nationale Synode van Dordrecht die precies 400 jaar geleden in november begon, waar de kerk zich op verzoek van de overheid uitsprak over de vrije wil en de voorbeschikking. Op een heel andere manier dan toen is die kwestie opnieuw actueel: is alles voorbestemd of gebeuren er veel dingen toevallig? Gaat alles in de kosmos via oorzaak en gevolg, zodat je de toekomst zou kunnen uitrekenen als je maar genoeg gegevens had? Hebben we een vrije wil of bepaalt de chemie in onze hersenen alles voor ons? En wat is de plek van God in al die dingen? We hopen op spannende bijeenkomsten!

Ds. Marianne Moerland

 


Vergeten verhalen: 15 november, 20.00 uur

Er zijn drie avonden waarbij we ons mogen verwonderen over verhalen in de Bijbel en er onze vragen bij mogen stellen.

Onder leiding van ds. Mariska Kloppenburg is gelegenheid voor gesprek en discussie en zoeken we naar wat de verhalen ons nu, in deze tijd, te vertellen hebben. De Bijbeltekst wordt kritisch bekeken en ideeën uit de traditie en de kunst worden meegenomen. Elke avond diepen we één verhaal uit. De eerste avond zal gaan over ‘de overspelige vrouw’, die ook in Rebible is beschreven. 

18 oktober, 1 en 15 november om 20.00 uur hopen we u te zien in de Open Hof.


Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het be-kende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, af-komstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kun-nen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 9 december 2018. Dan zal het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht medewerking verlenen. Dirigent is Wim de Penning en het orgel wordt dan bespeeld door André de Jager.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81

 


Bezoek Sophiapolder – 6 oktober 2018

Iedere Ambachter en zeker een gemeentelid van De Open Hof moet minstens één keer op de Sophiapolder zijn geweest. Het is een wereldwijd uniek getijdengebied, met veel natuur en vogelrijkdom. Direct in en aan de rivier de Noord en er naar toe varen is al een belevenis op zich.

Op zaterdag 6 oktober wordt er door de Open hof van 13.00 tot 15.00 uur een wandeling georganiseerd op de Sophiapolder. Lekker banjeren op het eiland, naar de natuur, de vogels en de boten kijken. En als afsluiting gezellig wat met elkaar eten in het nieuwe bezoekerspunt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders. En als Opa en oma mee willen?

Hartelijk welkom!!

We vertrekken vanaf de opstapplaats aan de Veerse Dijk (aangegeven met vlag van Zuid Hollands Landschap)

Laat u/ jij even weten of je mee gaat en met hoeveel ? Meld je bij jvdw1960@gmail.com

Bij voldoende animo gaat er een boswachter van Zuid Hollands Landschap mee.

Leuk !

Jelle van der Weijde


Startzondag 9 september 2018

Startzondag 9 september 2018

We starten ons kerkelijk jaar weer met de traditionele startzondag. Na de kerkdienst fietsen we naar een bijzondere, zeg maar verrassende, locatie waar we op aangename wijze zullen worden beziggehouden. Er zijn activiteiten

jong en oud. Als het geen fietsweer mocht zijn hebben we een alternatief. Daarna hebben we nog een kort programma in de kerk.

We sluiten af met een BBQ waarvoor u zich kunt opgeven in de hal van de kerk op 19 en 26 augustus en op 3 september.

De kosten bedragen 5 euro voor volwassenen en 2 euro 50 voor kinderen. Een gezin betaalt 15 euro.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op 9 september.

Namens de voorbereidingscommissie,

 

Chris Meijer