Bezoek Sophiapolder – 6 oktober 2018

Iedere Ambachter en zeker een gemeentelid van De Open Hof moet minstens één keer op de Sophiapolder zijn geweest. Het is een wereldwijd uniek getijdengebied, met veel natuur en vogelrijkdom. Direct in en aan de rivier de Noord en er naar toe varen is al een belevenis op zich.

Op zaterdag 6 oktober wordt er door de Open hof van 13.00 tot 15.00 uur een wandeling georganiseerd op de Sophiapolder. Lekker banjeren op het eiland, naar de natuur, de vogels en de boten kijken. En als afsluiting gezellig wat met elkaar eten in het nieuwe bezoekerspunt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders. En als Opa en oma mee willen?

Hartelijk welkom!!

We vertrekken vanaf de opstapplaats aan de Veerse Dijk (aangegeven met vlag van Zuid Hollands Landschap)

Laat u/ jij even weten of je mee gaat en met hoeveel ? Meld je bij jvdw1960@gmail.com

Bij voldoende animo gaat er een boswachter van Zuid Hollands Landschap mee.

Leuk !

Jelle van der Weijde


Startzondag 9 september 2018

Startzondag 9 september 2018

We starten ons kerkelijk jaar weer met de traditionele startzondag. Na de kerkdienst fietsen we naar een bijzondere, zeg maar verrassende, locatie waar we op aangename wijze zullen worden beziggehouden. Er zijn activiteiten

jong en oud. Als het geen fietsweer mocht zijn hebben we een alternatief. Daarna hebben we nog een kort programma in de kerk.

We sluiten af met een BBQ waarvoor u zich kunt opgeven in de hal van de kerk op 19 en 26 augustus en op 3 september.

De kosten bedragen 5 euro voor volwassenen en 2 euro 50 voor kinderen. Een gezin betaalt 15 euro.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op 9 september.

Namens de voorbereidingscommissie,

 

Chris Meijer


Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Zondag 21 oktober 2018  van 17:00 – 18.00 uur is er weer een zangdienst in De Open Hof.

Dit keer met medewerking van The Martin Mans Formation uit Waddinxveen o.l.v. Martin Mans. Martin Mans bepeelt ook het orgel.

De toegang is gratis, maar aan het einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Het belooft weer een mooi zanguur te worden.

Van harte welkom.

 


Bezoek aan Abdij van Berne in Heeswijk

Van vrijdag 13 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 zullen aan aantal gemeenteleden de Abdij van Berne in Heeswijk bezoeken.

Dit is een Norbertijnengemeenschap. Kenmerkend voor hun wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. Een twintigtal broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap.

Als gast nemen ze deel aan de gebedsvieringen: ’s morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Ook eten ze met de broeders mee in de refter, de eetzaal, en mogen ze om 10:30 uur met hun koffie of thee drinken. Op andere momenten kan dat in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere norbertijn.

Er is een boekhandel en de abdijkerk is de hele dag geopend, eveneens kan gewandeld worden in de abdijtuin en de prachtige omgeving.


Dienst op de Paasmorgen: aanvang 9.30 uur

“De Heer is waarlijk opgestaan”

Wij heten U op de Paasmorgen van harte welkom in onze dienst die om 9.30 uur begint.

Onze voorganger is dominee M. Moerland.

Op de Paasmorgen schijnt het licht in de duisternis: Het feest van bevrijding en opstanding.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.


Vieringen in De Stille Week

Vieringen in de stille week:

25 maart 10.00 uur Palmzondag

29 maart 19.30 uur Witte Donderdag

30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag

31 maart 21.00 uur Stille Zaterdag

1 april 9.30 uur Paasmorgen

Op Witte Donderdag zingen we met het gelegenheidskoor nieuwe liederen en vieren we het Heilig Avondmaal in een kring.

Goede Vrijdag zingt Nova Voce koralen uit de Matteus Passion van J.S. Bach.

De zaterdag is stil met meditatieve liederen.

ds. Marianne Moerland

 


Vespers in de Veertigdagentijd: iedere woensdag om 19.30 uur in De Ark.

Van 14 februari tot 28 maart wordt elke woensdag een vesper gehouden in De Ark. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden geleid door voorgangers van De Ark en De Open Hof.

We gebruiken de lezingen uit het materiaal van de Raad van Kerken voor de week van gebed om eenheid: Recht door zee

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 wordt gezongen over de kracht van Gods rechterhand. Het volk Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en het recht door zee leidde. God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. Dit verhaal spreekt mensen en volken die nu leven in onderdrukking erg aan.

ds. Marianne Moerland

 


Leef toe naar Pasen door middel van bezinning én gesprek over de betekenis van dit feest.

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is ‘Onvoorwaardelijke liefde’

De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van bezinning en vasten. De Veertigdagentijdkalender ‘Onvoorwaardelijke liefde’ en de app van Kerk in Actie kunnen daarbij een gids zijn.

De Veertigdagentijdkalender (in boekvorm) en de app van Kerk in Actie bieden dagelijkse inspiratie voor de veertigdagentijd die op 14 februari 2018 begint. De kalender en de app sluiten aan bij het thema van de Veertigdagentijdcampagne 2018 van Kerk in Actie: Onvoorwaardelijke liefde.

App veertigdagentijd

Ook de app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte tekst om even stil te staan.

> iPhone? Download de app hier
> Android telefoon? Download de app hier
(Er staat Advent op deze pagina’s, maar het is echt de juiste app)

Kalender

De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Bestel de 40dagentijdkalender 2018 via deze link.

De kalender kost u slechts 2 euro.

Doen in de stille week

Stilleweekboekje
Om samen met kinderen meer te weten te komen over de Stille (of Goede) Week, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap het ‘stilleweekboekje’ gemaakt, boordevol vragen, weetjes, puzzels en dingen om te doen. In dit boekje staan acht stappen uit de Samenleesbijbel waarmee je als gezin, klas of groep aan de slag kunt gaan. Aan het einde van de week levert dat een mooie paasstok op. Het boekje is hier gratis aan te vragen. Vanaf tien exemplaren is het in de webshop te bestellen.


Tweede avond Vierluik Voltooid Leven – 8 november, 20.00 uur, De Hoeksteen Zwijndrecht

Vierluik Voltooid Leven

Vier indringende avonden over voltooid leven, wat eraan voorafgaat en wat erop volgt.

Op alle avonden zijn er gesproken bijdragen door ervaringsdeskundigen en mensen uit de betreffende werkvelden. Meestal zullen dat mensen uit de naaste omgeving zijn, mensen die u tegenkomt. Telkens is er ook ruim gelegenheid tot uitwisseling van gedachten en gevoelens. We houden het dicht bij huis, dicht bij de praktijk en dicht bij ons hart.

Waar en wanneer?

Op 25 oktober in de Bethelkerk, op 8 november in De Hoeksteen, op 14 november in De Ark en op 29 november in De Open Hof. Start 20.00 uur

Wie zijn de organiserende kerken?

De vier organiserende kerken maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2012 maken de predikanten van deze kerken ieder jaar samen een programma rond een actueel maatschappelijk onderwerp. In hun pastorale werk horen zij als vertrouwenspersonen wat mensen bezig houdt en zoeken zij samenwerking met tal van instanties en vrijwilligers in het belang van een herbergzaam maatschappelijk klimaat.

Praktische informatie

De toegang is vrij en aanmelding is niet nodig. De vier avonden zijn elk los te bezoeken. Aan het einde van elke avond is er wel gelegenheid om een vrijwillige gift te geven als u het programma hebt gewaardeerd. De organisatoren hopen op die manier een gedeelte van de kosten te kunnen terugwinnen.

Ds. Marianne Moerland