Zaterdagavond cafe – 17 november, aanvang 20.00 uur

Zaca

Twee maal per seizoen is er Zaca. Het zaterdagavond café is de plaats om elkaar te ontmoeten. U kunt anderen spreken of luisteren naar muziek. Ook deze keer zijn er weer gemeenteleden aan het oefenen om een lied ten gehore te brengen. Op deze avond is er ruimte voor poëzie. Komt u luisteren zaterdag 17 november naar muziek en gedicht tijdens Zaca? We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en gebak. De opbrengst van de barverkoop is voor een goed doel! We hopen dat u komt! Welkom!

 


Vierluik “Het moest zo zijn” : 31 oktober 14, 21 en 28 november

Vierluik “Het moest zo zijn”

Op woensdag 31 oktober (Hervormingsdag) hadeen we in de Bethelkerk in Zwijndrecht de eerste avond van ons nieuwe ‘vierkerkenproject’: professor René van Woudenberg, christelijk filosoof aan de VU, sprak over de vraag of er toeval bestaat.

Professor Van Woudenberg won dit najaar de essaywedstrijd van NRC Handelsblad en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen – over de vraag of er in  de wetenschap ruimte is voor religie.

Over ons project als geheel: Alweer voor het zevende jaar op rij organiseren de predikanten van de Bethelkerk, De Hoeksteen, De Open Hof en De Ark gezamenlijk een project rond een thema dat voor kerk en samenleving van belang is. Dit jaar op vier woensdagavonden: 31 oktober 14, 21 en 28 november. De folder ligt klaar in De Open Hof. Het thema is: “Het moest zo zijn” (Is alles voorbestemd of ligt alles nog open?). Aanleiding voor dit thema is de Nationale Synode van Dordrecht die precies 400 jaar geleden in november begon, waar de kerk zich op verzoek van de overheid uitsprak over de vrije wil en de voorbeschikking. Op een heel andere manier dan toen is die kwestie opnieuw actueel: is alles voorbestemd of gebeuren er veel dingen toevallig? Gaat alles in de kosmos via oorzaak en gevolg, zodat je de toekomst zou kunnen uitrekenen als je maar genoeg gegevens had? Hebben we een vrije wil of bepaalt de chemie in onze hersenen alles voor ons? En wat is de plek van God in al die dingen? We hopen op spannende bijeenkomsten!

Ds. Marianne Moerland

 


Zangdienst 21 oktober 2018, mmv The Martin Mans Formation

Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in De Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het be-kende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, af-komstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kun-nen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com . De zangdienst begint om 17.00 uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten. De volgende zangdienst staat gepland op zondag 9 december 2018. Dan zal het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht medewerking verlenen. Dirigent is Wim de Penning en het orgel wordt dan bespeeld door André de Jager.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81

 


Bezoek Sophiapolder – 6 oktober 2018

Iedere Ambachter en zeker een gemeentelid van De Open Hof moet minstens één keer op de Sophiapolder zijn geweest. Het is een wereldwijd uniek getijdengebied, met veel natuur en vogelrijkdom. Direct in en aan de rivier de Noord en er naar toe varen is al een belevenis op zich.

Op zaterdag 6 oktober wordt er door de Open hof van 13.00 tot 15.00 uur een wandeling georganiseerd op de Sophiapolder. Lekker banjeren op het eiland, naar de natuur, de vogels en de boten kijken. En als afsluiting gezellig wat met elkaar eten in het nieuwe bezoekerspunt.

Voor kinderen, jongeren en hun ouders. En als Opa en oma mee willen?

Hartelijk welkom!!

We vertrekken vanaf de opstapplaats aan de Veerse Dijk (aangegeven met vlag van Zuid Hollands Landschap)

Laat u/ jij even weten of je mee gaat en met hoeveel ? Meld je bij jvdw1960@gmail.com

Bij voldoende animo gaat er een boswachter van Zuid Hollands Landschap mee.

Leuk !

Jelle van der Weijde


Startzondag 9 september 2018

Startzondag 9 september 2018

We starten ons kerkelijk jaar weer met de traditionele startzondag. Na de kerkdienst fietsen we naar een bijzondere, zeg maar verrassende, locatie waar we op aangename wijze zullen worden beziggehouden. Er zijn activiteiten

jong en oud. Als het geen fietsweer mocht zijn hebben we een alternatief. Daarna hebben we nog een kort programma in de kerk.

We sluiten af met een BBQ waarvoor u zich kunt opgeven in de hal van de kerk op 19 en 26 augustus en op 3 september.

De kosten bedragen 5 euro voor volwassenen en 2 euro 50 voor kinderen. Een gezin betaalt 15 euro.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op 9 september.

Namens de voorbereidingscommissie,

 

Chris Meijer


Bezoek aan Abdij van Berne in Heeswijk

Van vrijdag 13 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 zullen aan aantal gemeenteleden de Abdij van Berne in Heeswijk bezoeken.

Dit is een Norbertijnengemeenschap. Kenmerkend voor hun wijze van leven is de combinatie van contemplatie en actie: de stilte van het gebed, gecombineerd met actieve werkzaamheden in de samenleving. Een twintigtal broeders van de abdij, vormen de kerngemeenschap.

Als gast nemen ze deel aan de gebedsvieringen: ’s morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Ook eten ze met de broeders mee in de refter, de eetzaal, en mogen ze om 10:30 uur met hun koffie of thee drinken. Op andere momenten kan dat in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere norbertijn.

Er is een boekhandel en de abdijkerk is de hele dag geopend, eveneens kan gewandeld worden in de abdijtuin en de prachtige omgeving.


Dienst op de Paasmorgen: aanvang 9.30 uur

“De Heer is waarlijk opgestaan”

Wij heten U op de Paasmorgen van harte welkom in onze dienst die om 9.30 uur begint.

Onze voorganger is dominee M. Moerland.

Op de Paasmorgen schijnt het licht in de duisternis: Het feest van bevrijding en opstanding.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.


Vieringen in De Stille Week

Vieringen in de stille week:

25 maart 10.00 uur Palmzondag

29 maart 19.30 uur Witte Donderdag

30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag

31 maart 21.00 uur Stille Zaterdag

1 april 9.30 uur Paasmorgen

Op Witte Donderdag zingen we met het gelegenheidskoor nieuwe liederen en vieren we het Heilig Avondmaal in een kring.

Goede Vrijdag zingt Nova Voce koralen uit de Matteus Passion van J.S. Bach.

De zaterdag is stil met meditatieve liederen.

ds. Marianne Moerland

 


Vespers in de Veertigdagentijd: iedere woensdag om 19.30 uur in De Ark.

Van 14 februari tot 28 maart wordt elke woensdag een vesper gehouden in De Ark. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden geleid door voorgangers van De Ark en De Open Hof.

We gebruiken de lezingen uit het materiaal van de Raad van Kerken voor de week van gebed om eenheid: Recht door zee

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 wordt gezongen over de kracht van Gods rechterhand. Het volk Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en het recht door zee leidde. God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit. Dit verhaal spreekt mensen en volken die nu leven in onderdrukking erg aan.

ds. Marianne Moerland