Startzondag

Ook dit jaar beginnen we ons kerkelijk jaar met een startzondag. We hebben na de kerkdienst een binnen-, en, als het weer dat toestaat, een buitenprogramma. Daarvoor heeft u een fiets nodig, maar als fietsen een probleem is, hebben we een alternatief. Waar het buitenprogramma plaatsvindt is natuurlijk nog een verrassing.

En natuurlijk sluiten we de dag af met de gebruikelijke BBQ. De kosten hiervoor bedragen € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.
U kunt zich opgeven voor de BBQ in de hal van de kerk t/m zondag 3 september.

We rekenen weer op een grote opkomst!

Namens de voorbereidingscommissie,

Chris Meijer (cjmeijer50@gmail.com)